Αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών σε συμβάσεις κατασκευαστικών έργων του Δημοσίου

InBusinessNews  09/04/2021 16:00
Αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών σε συμβάσεις κατασκευαστικών έργων του Δημοσίου

Αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών σε συμβάσεις κατασκευαστικών έργων του Δημοσίου

InBusinessNews  09/04/2021 16:00

Με πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ, πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλε-συνάντηση μεταξύ του ΕΤΕΚ, του Γενικού Λογιστηρίου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διάφορων Αναθετουσών Αρχών του κράτους, με σκοπό να γίνει συζήτηση για την αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων του Δημοσίου, μέσω της εισαγωγής σχετικής ρήτρας στα έγγραφα κατασκευαστικών συμβολαίων του δημοσίου.

Κατά τη διάρκεια της τηλε-συνάντησης, το ΕΤΕΚ επεσήμανε ότι η μη έγκαιρη αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων οδηγεί κατά κανόνα στην σπατάλη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των Μερών, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων και με κίνδυνο την ανατροπή των στόχων που έχουν τεθεί για την υλοποίησή τους.

Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει τα οφέλη της αξιοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών όσον αφορά την απρόσκοπτη εξέλιξη των έργων, την ταχεία αντιμετώπιση των διαφορών αλλά και τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των Μερών σε αποδεκτά καλά επίπεδα. Προς τούτο, οι Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών αποτελούν πλέον διεθνώς ευρέως χρησιμοποιούμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, ενώ πρόσφατα έχει προστεθεί ρήτρα στα κατασκευαστικά συμβόλαια ΜΕΔΣΚ για αξιοποίηση πέραν της Διαιτησίας και των πιο ευέλικτων μεθόδων της Διαμεσολάβησης και της Κριτικής Διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλε-συνάντησης διαφάνηκε ότι υπήρξε γενικά συναντίληψη όσον αφορά το θετικό αντίκτυπο που θα έχει η αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, στην αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων του δημοσίου αλλά και στην ομαλή εξέλιξη των έργων.

Σε συνέχεια της τηλε-συνάντησης, αναμένεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων και τυχόν προβληματισμών που δύναται να υπάρχουν σε σχέση με την εφαρμογή των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών σε έργα του Δημοσίου, με σκοπό αυτές να εξεταστούν και να εξευρεθούν τρόποι ώστε να υπερκεραστούν, ώστε να προχωρήσει άμεσα η εισαγωγή ρήτρας σε κατασκευαστικά συμβόλαια έργων του δημοσίου, μέσω της οποίας θα δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών για την αποτελεσματική επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας