Απλοποίηση του πλαισίου επενδύσεων ζητά ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων

Δελτίο Τύπου  30/09/2020 10:48
Απλοποίηση του πλαισίου επενδύσεων ζητά ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων

Απλοποίηση του πλαισίου επενδύσεων ζητά ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων

Δελτίο Τύπου  30/09/2020 10:48
Με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, η Βουλή ενέταξε εκ νέου στην ατζέντα της το ζήτημα της διευκόλυνσης των επενδύσεων, γεγονός που ικανοποιεί ιδιαίτερα το Σύνδεσμο Μεγάλων Αναπτύξεων.

RELATED ARTICLESΩς Σύνδεσμος, συμφωνούμε ότι το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας μας πρέπει να απλοποιηθεί, με κύριο στόχο να διευκολύνει τους επενδυτές και παράλληλα να τους διασφαλίσει ότι η επένδυση τους θα αποδώσει καρπούς το συντομότερο δυνατόν.

Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, υπογράμμισε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο νομοσχέδιο «Ο περι διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019», οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος επισήμανε την αναγκαιότητα σύστασης  διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως υπό την οποία θα λειτουργεί το Γραφείο Διαχείρισης Έργων και το Γραφείο Αδειοδότησης (Υπηρεσία μιας Στάσης- onestop shop). Επιπλέον, εισηγείται τη δημιουργία θεσμοθετημένου μηχανισμού με βάση τον οποίο μια επένδυση θα μπορεί, με αντικειμενικά κριτήρια, να χαρακτηρισθεί ως σημαντική για την οικονομία του τόπου και κατά συνέπεια να ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει ο Σύνδεσμος στη θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Έργου για κάθε στρατηγική επένδυση που εντάσσεται στον μηχανισμό, ο οποίος θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του επενδυτή και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του με όλες τις κρατικές υπηρεσίες για σκοπούς αδειοδότησης.

Όσον αφορά τη χορήγηση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής, ο Σύνδεσμος κρίνει απαραίτητο να μεταφερθούν σε κεντρικό επίπεδο στη Διεύθυνση Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων με καθοριζόμενο μέγιστο  χρονικό διάστημα ενός έτους (στόχος οι 6 μήνες). 

Το νομοσχέδιο προνοεί τον εκ των προτέρων καθορισμό δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την χορήγηση όλων των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας μεγάλης  επένδυσης, με βάση σχετικό κατάλογο που θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εισάγει επίσης, την Αρχή της Διοικητικής Υποκατάστασης, δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η καθορισμένη προθεσμία, τότε η εξουσία μεταφέρεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για χορήγηση ή μη της άδειας.

Ο Σύνδεσμος αναφέρθηκε και στη δυνατότητα που δίνει το εν λόγω νομοσχέδιο στον επενδυτή να επιλέξει να προβεί ο ίδιος  στη διεξαγωγή των απαραίτητων διαβουλεύσεων με βεβαιότητα, δεδομένου ότι θα είναι γνωστός εκ των προτέρων ο κατάλογος των διαβουλευτών.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας