Σ. Αχνιώτης: Αυθημερόν η έκδοση οικοδομικής άδειας σε απλές αναπτύξεις

Σ. Αχνιώτης: Αυθημερόν η έκδοση οικοδομικής άδειας σε απλές αναπτύξεις

Σ. Αχνιώτης: Αυθημερόν η έκδοση οικοδομικής άδειας σε απλές αναπτύξεις

Ριζικές αλλαγές επιφέρει η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης καθώς επιχειρήθηκε συνολική αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αφορούν την αδειοδότηση, έλεγχο και τιτλοποίηση αναπτύξεων. Στόχος της προτεινόμενης πολιτικής είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η αυθημερόν αδειοδότηση απλών αναπτύξεων, επισημαίνει στο InBusinessNews o πρόεδρος του ETEK.

RELATED ARTICLES


 
O Στέλιος Αχνιώτης τονίζει πως η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης περιλαμβάνει έξι κύριους πυλώνες μεταρρύθμισης, ενώ χαρακτηρίζει την υφιστάμενη πολιτική που ακολουθείται ως μια τυπολατρική διαδικασία όπου ένα ολόκληρο σύστημα ταλαιπωρεί τον πολίτη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος τους ΕΤΕΚ απαντά στο ερώτημα για τις κακοτεχνίες που έχουν γίνει σε ορισμένες περιοχές με αποτέλεσμα κάθε χρόνο με τις πρώτες έντονες βροχές να καταγράφονται πλημμύρες και δίνει τις δικές του εισηγήσεις για αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ποια είναι η θέση του ΕΤΕΚ σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης.
Η προτεινόμενη νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό εισηγήσεις του ΕΤΕΚ και είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων του ΕΤΕΚ και του Υπουργείου Εσωτερικών τον τελευταίο ενάμισι χρόνο. Τηρουμένων των αναλογιών θεωρούμε ότι έγινε καλή δουλειά και για πρώτη φορά επιχειρήθηκε συνολική αντιμετώπιση του θέματος, ενώ για κάποια χρονίζοντα προβλήματα π.χ χρόνος αδειοδότησης για μια κατοικία ή μια μικρή πολυκατοικία δίνονται ριζοσπαστικές λύσεις. Εάν εφαρμοστεί όπως σχεδιάστηκε η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης θα δώσει λύσεις στα σημερινά προβλήματα της αδειοδότησης, ελέγχου και τιτλοποίησης της ανάπτυξης. Συνεπώς, το ΕΤΕΚ συμφωνεί με την φιλοσοφία και το πλαίσιο της νέας πολιτικής και θεωρεί πως πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε και να κάνουμε τις ριζικές τομές που προβλέπονται καθώς το υφιστάμενο σύστημα έχει αποτύχει εδώ και πολλά χρόνια. 

Ποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις προτείνει στην προτεινόμενη πολιτική;
Η προτεινόμενη πολιτική έχει δύο κατεξοχήν στόχους. Την απλοποίηση της πολεοδομικής άδειας και την έκδοση της άδειας οικοδομής αυθημερόν για απλές αναπτύξεις και την βελτίωση του οικοδομικού ελέγχου στο εργοτάξιο και την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας. Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης περιλαμβάνει έξι κύριους πυλώνες μεταρρύθμισης που αφορούν, την κατηγοριοποίηση των αδειών σε τρεις τύπους αδειοδότησης (χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ρίσκου) και χειρισμό αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία, την απλοποίηση της Πολεοδομικής Άδειας που θα επιτυγχάνει τον καθορισμό των πολεοδομικών χαρακτηριστικών για όλες τις αναπτύξεις, την απλοποίηση της Άδειας Οικοδομής με την εμπλοκή και την εκχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μελετητές, οι οποίοι πλέον θα πρέπει να πληρούν αυστηρότατα κριτήρια, την αλλαγή στον τρόπο διαβούλευσης, την απλοποίηση του τρόπου έκδοσης Πιστοποιητικών Έγκρισης των οικοδομών, την αλλαγή του πλαισίου ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας.

Η πιο ριζοσπαστική αλλαγή η οποία θα έχει και την μεγαλύτερη θετική επίπτωση στον μέσο πολίτη και επαγγελματία είναι η προσέγγιση πως για τις κατηγορίες του χαμηλού ρίσκου, που αφορά οικοδομές μέχρι τετραπλο-κατοικία (αναλογεί στο 62% των περιπτώσεων το 2018) η άδεια οικοδομής θα εκδίδεται αυθημερόν. Επίσης με τη νέα πολιτική, θεσπίζεται η υποβολή υποχρεωτικών εκθέσεων ελέγχου από τον επιβλέποντα μηχανικό σε συγκεκριμένα στάδια ανέγερσης της οικοδομής, εισάγεται ο θεσμός του ελεγκτή δόμησης τρίτου μέρους από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ θεσπίζεται Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών από το ΕΤΕΚ, με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και επαγγελματικής ευθύνης των επαγγελματιών που θα εμπλέκονται στο σύστημα.

Πως θα χαρακτήριζε το ΕΤΕΚ την μέχρι τώρα πολιτική που ακολουθείτο σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της ανάπτυξης;
Η μέχρι τώρα πολιτική μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας φαύλος κύκλος και πολύ συχνά ως μια τυπολατρική διαδικασία όπου ένα ολόκληρο σύστημα ταλαιπωρεί τον πολίτη, τον επιχειρηματία και τον επαγγελματία, με δεκάδες αχρείαστες διαδικασίες, διαβουλεύσεις, μελέτες, όρους και στο τέλος δεν ενδιαφέρει κανένα τι και πως είναι αυτό που ανεγείρεται.

Οι λόγοι είναι πολλοί : (α) Δαιδαλώδης και αναχρονιστική νομοθεσία. (β) Πολλές και αναπόφευκτα μικρές σε μέγεθος και κατακερματισμένες οικοδομικές αρχές. (γ) Ανομοιόμορφη ερμηνεία και αντιμετώπιση τεχνικών απαιτήσεων. (δ) Παντελής απουσία χρήσης μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής. (ε) Καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών και εγκρίσεων. (στ) Αδυναμία στην επιβολή του νόμου. (ζ) Παντελής απουσία της οικοδομικής αρχής κατά το στάδιο υλοποίησης των αδειών.

Όλα τα πιο πάνω συνθέτουν ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος συχνά οδηγεί τον πολίτη ή τον επιχειρηματία στην παρανομία. Και επειδή η κατάσταση είναι τέτοια η Πολιτεία δείχνει απαράδεκτη ανοχή στην παρανομία και αυτός που ταλαιπωρείται είναι ο νομοταγής, ο συνετός και ασφαλώς και η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος μας.
 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Τα προβλήματα που προκαλούνται σε κτήρια και δρόμους από την κατά καιρούς έντονη βροχόπτωση, είναι αποτέλεσμα των κακοτεχνιών και της κακής πολιτικής στην αδειοδότηση κτηρίων;
Το θέμα των πλημμυρών παρόλο ότι είναι υπαρκτό και χρονολογείται προ πολλού, δεν είχε αντιμετωπιστεί   ορθολογικά και προγραμματισμένα. Ο πολυκερματισμός των αρμοδιοτήτων σε κυβερνητικά τμήματα, υπηρεσίες και τοπική αυτοδιοίκηση, η ραγδαία και αλόγιστη πολλές φορές ανάπτυξη σε συνδυασμό με την έλλειψη αποφάσεων και διάθεσης των απαραίτητων κονδυλίων μεγέθυναν το πρόβλημα και το κατέστησαν πλέον ως πολύ σοβαρό.

Πρώτος μεγάλος κίνδυνος και εκείνος με τις σοβαρότερες επιπτώσεις είναι η πλημμύρα που δημιουργείται από χείμαρρους που έρχονται από περιοχές εκτός αστικής ανάπτυξης. Τα νερά που διαπερνούν τις αστικές περιοχές αποκτούν μεγάλο όγκο και ταχύτητα εξαιτίας της παρεμπόδισης της ελεύθερης ροής του νερού, κυρίως λόγω επεμβάσεων σε κοίτες ποταμών/χειμάρρων και του μπαζώματος που έχουν ως αποτέλεσμα να στενέψει το εύρος της κοίτης του ποταμού/χειμάρρου.
 
Ο δεύτερος κίνδυνος για πλημμύρα, που αφορά τις συνήθεις περιπτώσεις είναι η συσσώρευση νερών λόγω έντονης βροχόπτωσης εντός των αστικών περιοχών λόγω της έλλειψης επαρκούς δικτύου αποχέτευσης ή και της ελλιπούς συντήρησης του. Σε αυτή την περίπτωση ως αποτρεπτικό μέτρο θα πρέπει, κατά πρώτον να μειωθεί ο όγκος νερού προς αποχέτευση μέσω του περιορισμού των σφραγισμένων επιφανειών στις ιδιωτικές αναπτύξεις, δεύτερον, να συμπληρωθούν οι αναγκαίες υποδομές του δικτύου αποχέτευσης, να διορθωθούν οι κακοτεχνίες, εφόσον και όπου υπάρχουν και, τρίτο, να συντηρούνται σωστά οι υφιστάμενες υποδομές.

Ποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν σε υφιστάμενα κτήρια ώστε να μειωθεί το πρόβλημα με τις πλημμύρες;
Οι περιοχές που πλημμυρίζουν είναι γνωστές στους επηρεαζόμενους και στις τοπικές αρχές γιατί, στις πλείστες των περιπτώσεων, το φαινόμενο αυτό είναι επαναλαμβανόμενο σε κάθε έντονη βροχόπτωση, εφόσον δεν υπήρξε κάποια βελτίωση, αναβάθμιση στο δίκτυο αποχέτευσης ή κατασκευή κάποιου αντιπλημμυρικού έργου. Επομένως θα έλεγα ότι, στα υφιστάμενα κτίρια ανά περίπτωση τα μέτρα προστασίας από την είσοδο του νερού στις ιδιωτικές περιουσίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαίτερες συνθήκες. Κάποιο περιτοίχισμα ή ανάχωμα μπορεί να είναι αρκετό, αλλά αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη καθότι εξαρτάται όπως είπα από τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

Υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη του ΕΤΕΚ για το συγκεκριμένο θέμα;
Το θέμα των πλημμυρών απασχολεί διαχρονικά το ΕΤΕΚ και με ημερίδες, δημόσιες ή μη παρεμβάσεις του το προβάλλει και καταθέτει εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του. Μελέτες έχουν εκπονηθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αλλά και άλλες αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, τμήματα και τοπικές αρχές. Σε κάθε περιοχή χρειάζεται βούληση και αποφασιστικότητα προς αντιμετώπιση του προβλήματος, ιεράρχηση της σοβαρότητας της κατάστασης, προγραμματισμός και διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων και των αποχετευτικών δικτύων. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του σεναρίου πλημμυρίσματος αστικών περιοχών από τα νερά χειμάρρου /ποταμού, πέραν από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού θα πρέπει να προωθηθούν σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα, γέφυρες και έργα διοχέτευσης της πλημμύρας, ειδικότερα στις περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Κρίσιμη είναι, επίσης, η προστασία της ελεύθερης διόδου των νερών από παράνομες αναπτύξεις, καθώς και η λήψη αυστηρών διορθωτικών μέτρων όσον αφορά υφιστάμενες προβληματικές κατασκευές.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας