ΕΤΕΚ: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα σπουδάσουν πολιτική μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο

InBusinessNews  31/10/2019 10:25
ΕΤΕΚ: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα σπουδάσουν πολιτική μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΤΕΚ: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα σπουδάσουν πολιτική μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο

InBusinessNews  31/10/2019 10:25

Την προσοχή των ενδιαφερομένων εφιστά το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) όταν αυτοί προτίθενται να επιλέξουν για τις σπουδές τους πανεπιστημιακά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου. 

RELATED ARTICLES


Με βάση τα κριτήρια και πλαίσιο εγγραφής στο Μητρώο Μελών του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου του ΕΤΕΚ, πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν είναι δυνατό να αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ εφόσον:

1.    Έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε αναγνωρισμένο στη χώρα λειτουργίας του πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης μετά από πλήρη φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο και είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος από τη χώρα έκδοσης του.

2.    Ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα βασικής μηχανικής και έχει επιτύχει σε τουλάχιστον οκτώ (8) χρονιαία ή σε δεκαέξι (16) εξαμηνιαία μαθήματα του βασικού κύκλου σπουδών του κλάδου που αιτείται εγγραφή.

Όσον αφορά την ικανοποίηση του κριτηρίου 1. πιο πάνω, τα πτυχία Πολιτικής Μηχανικής που γίνονται δεκτά είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Engineering Council/Institution of Civil Engineers (ICE), σε επίπεδο Chartered Engineer. Η εγγραφή στο ΕΤΕΚ είναι δηλαδή εφικτή:

(α)    Είτε με απόκτηση του τίτλου σπουδών “Master of Engineering (M.Eng.)”, Πολιτικής Μηχανικής

(β)    Είτε με απόκτηση τίτλου  σπουδών “Bachelor of Engineering (B.Eng.) Hons” και κατάλληλο “Μaster of Science (M.Sc.)”, Πολιτικής Μηχανικής, για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση ενός έτους (Matching Section / Further Learning) για σκοπούς αναγνώρισης από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineer.

Διευκρινίζεται πως, πτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου με βαθμό “Pass” και “Ordinary” δεν γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.

Προς εντοπισμό τέτοιων προγραμμάτων σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Engineering Council (www.engc.org.uk). 

Η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ εκδίδεται με αφορμή απόρριψη αριθμού αιτήσεων εγγραφής αποφοίτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, στην Πολιτική Μηχανική, λόγω μη ικανοποίησης του κριτηρίου 2 πιο πάνω. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών, με βάση και τις επιλογές μαθημάτων που έγιναν, δεν ικανοποιούσε το κριτήριο του βασικού κύκλου σπουδών για σκοπούς εγγραφής στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών τους, δεν περιλαμβάνονταν βασικά μαθήματα Πολιτικής Μηχανικής όπως:

•    Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων, 
•    Μεταλλικές Κατασκευές, 
•    Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
•    Δυναμική Ανάλυση

Για σκοπούς αποφυγής τυχόν ταλαιπωρίας (παρακολούθησης επιπρόσθετων μαθημάτων για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ), το ΕΤΕΚ καλεί τους υποψήφιους φοιτητές που προτίθενται να επιλέξουν το Ηνωμένο Βασίλειο για τις σπουδές τους στην Πολιτική Μηχανική, να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή των μαθημάτων τους. 

Σημειώνεται πως, οι απαιτήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών στον κλάδο πολιτικής μηχανικής (περιλαμβανομένου ενδεικτικού καταλόγου μαθημάτων), είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Επιμελητήριου. 

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, σημειώνεται πως, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους των οποίων το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών, με βάση και τις επιλογές μαθημάτων που έγιναν, δεν ικανοποιεί το κριτήριο του βασικού κύκλου σπουδών, για σκοπούς εγγραφής στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου χωρίς περιορισμό, να εγγραφούν στο Μητρώο Μελών του εν λόγω κλάδου υπό περιορισμό. Κατά συνέπεια, δεν θα δικαιούνται να λαμβάνουν έγγραφες βεβαιώσεις για εργασία Πολιτικού Μηχανικού/ εκπόνηση στατικών μελετών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 22877644 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση www.etek.org.cy

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας