Οι 40 που ενοικιάζουν κτήρια στο Κράτος (Photos)

Οι 40 που ενοικιάζουν κτήρια στο Κράτος (Photos)

Οι 40 που ενοικιάζουν κτήρια στο Κράτος (Photos)

Toυς ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν πέραν του ενός κτηρίου στο Κράτος, που όπως προκύπτει από έρευνα αριθμούν τους 40 καταγράφει σε έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία το μεγαλύτερο αριθμό κτηρίων ενοικιάζει η Χ, Ζ, Ασπρίδης Λτδ  με 5 κτήρια, ακολουθεί η Ιριδα Κτηματική Λτδ με  4 κτήρια και με 3 κτήρια οι  Αχιλλέα Ηλιάδης Εστέιτς Λτδ, η Λ. Φ., η Δ. Φ., Έ. Λ. , η Π. Δ. και η Στέλιος Στερατζιάς Λτδ ενώ άλλοι 33 ενοικιάζουν από 2 κτήρια.

Μεγαλύτερες δαπάνες
Με βάση τα στοιχεία που λήφθηκαν από τα Συμβόλαια Ενοικίασης, οι μεγαλύτερες δαπάνες, έχουν διενεργηθεί από τα ακόλουθα Υπουργεία:
-Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δαπανήσει το μεγαλύτερο συνολικό ποσό, περίπου  €29,5εκ. για 86 Συμβόλαια Ενοικίασης.
-Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει δαπανήσει συνολικό ποσό, περίπου  €22εκ. για 86 Συμβόλαια Ενοικίασης.
- Το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει δαπανήσει συνολικό ποσό, περίπου  €20,2εκ. για 83 Συμβόλαια Ενοικίασης στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι Πρεσβείες, οι πρεσβευτικές κατοικίες και τα Προξενεία στο εξωτερικό. 
-Το Υπουργείο Υγείας έχει δαπανήσει συνολικό ποσό, περίπου  €19εκ. για 12 Συμβόλαια Ενοικίασης. 
-Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δαπανήσει συνολικό ποσό, περίπου  €16,6εκ. για 45 Συμβόλαια Ενοικίασης.

Μέσο ετήσιο συνολικό ποσό δαπάνης για ενοίκια ανά Υπουργείο/Υπηρεσία, με το μεγαλύτερο ποσό (€17,6εκ) από το σύνολο των €23,4εκ να έχει καταβληθεί από τα ακόλουθα 7 Υπουργεία:
-Υπουργείο Εξωτερικών, (περιλαμβανομένων των Πρεσβειών & Προξενείων), οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €4,4εκ. 
-Υπουργείο Εσωτερικών, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €3εκ.
-Υπουργείο Οικονομικών, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €2,3εκ.
-Υπουργείο Εργασίας, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €2,3εκ.
-Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €2εκ.
-Υπουργείο Υγείας, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €1,8εκ.
-Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €1,8εκ.

Μέσος όρος της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκια ανά τον αριθμό Συμβολαίων ανά Υπουργείο/Υπηρεσία:
-Υπουργείο Υγείας, ο μέσος όρος των δαπανών του οποίου, ανέρχεται ετησίως στο ποσό περίπου των €150.000 ανά Συμβόλαιο.
-Υπουργείο Παιδείας, ο μέσος όρος των δαπανών του οποίου, ανέρχεται ετησίως στο ποσό περίπου των €80.000 ανά Συμβόλαιο.
-Υπουργείο Άμυνας, ο μέσος όρος των δαπανών του οποίου, ανέρχεται ετησίως στο ποσό περίπου των €66.000 ανά Συμβόλαιο.
-Οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ο μέσος όρος των δαπανών των οποίων, ανέρχεται ετησίως στο ποσό περίπου των €83.000 ανά Συμβόλαιο.
 
Τμήματα/ Υπηρεσίες που έχουν διενεργήσει διαχρονικά τις πιο μεγάλες συνολικές δαπάνες σε ενοικιάσεις κτηρίων:
-Το Τμήμα Κτηματολογίου και  Χωρομετρίας έχει δαπανήσει το μεγαλύτερο συνολικό ποσό το οποίο ανέρχεται περίπου σε €14,6εκ. για 10 Συμβόλαια Ενοικίασης.
-Η Αστυνομία έχει δαπανήσει συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου  €11,5εκ. για 28 Συμβόλαια Ενοικίασης.
-To Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη έχει δαπανήσει συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου €7,4εκ. για 31 Συμβόλαια Ενοικίασης.
-Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν δαπανήσει συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου  €6,3εκ. για 22 Συμβόλαια Ενοικίασης.
-Η Πολιτική Άμυνα έχει δαπανήσει συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου  €6,2εκ. για 39 Συμβόλαια Ενοικίασης.
-Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έχει δαπανήσει συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου  €6εκ. για 45 Συμβόλαια Ενοικίασης
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας