ΚΟΑΓ: Διαγωνισμό για 8 οικιστικές μονάδες στην Κοκκινοτριμιθιά

InBusinessNews  13/06/2018 07:50
ΚΟΑΓ: Διαγωνισμό για 8 οικιστικές μονάδες στην Κοκκινοτριμιθιά

ΚΟΑΓ: Διαγωνισμό για 8 οικιστικές μονάδες στην Κοκκινοτριμιθιά

InBusinessNews  13/06/2018 07:50
Ανοικτό διαγωνισμό για την ανέγερση οκτώ οικιστικών μονάδων στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς προκήρυξε ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανάπτυξης να υπολογίζεται στις 910 χιλιάδες ευρώ.

RELATED ARTICLESΤο έργο χρηματοδοτείται από τον ΚΟΑΓ και οι πληρωμές θα γίνονται από το Λογιστήριο του Οργανισμού και με βάση του όρους του διαγωνισμού η σύμβαση θα κατακυρωθεί στον προσφοροδότη με την χαμηλότερη προσφορά, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 3η Ιουλίου 2018 και τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του eProcurement.

Διαβάστε ακόμα: Ελληνική: Η απορρόφηση «καλής» ΣΚΤ και τα νέα κεφάλαια

H εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών από την ημέρα έναρξης του έργου, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε ακόμα: Οι Κύπριοι ζουν σε μεγαλύτερα σπίτια από ό, τι χρειάζεται

Παράλληλα, για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία θα πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια της ίδιας Κατηγορίας και κατώτερης Τάξης, αλλά να κατέχουν πιστοποιητικό του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων από το οποίο να φαίνεται ότι διαθέτουν τουλάχιστον την πείρα για έργα της Κατηγορίας και Τάξης του Έργου, ή πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης τους.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες θα πρέπει να κατέχουν εν ισχύ άδεια λειτουργίας “ατομικού συστήματος” διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Διαβάστε ακόμα: Αυξήθηκαν 20 φορές οι αιτήσεις για κυπριακό διαβατήριο λόγω Brexit

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας