Κενή θέση στο Γραφείο Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

InBusinessNews  03/09/2021 09:06
Κενή θέση στο Γραφείο Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Κενή θέση στο Γραφείο Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

InBusinessNews  03/09/2021 09:06

Δεκτές γίνονται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Λειτουργού Πληροφορικής) στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και τα ειδικά καθήκοντα της θέσης αφορούν μεταξύ άλλων την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων του Γραφείου.

Ο μισθός της θέσης είναι Α5: (2η βαθμίδα): €16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, Α8: (i) €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Τεχνικού Μηχανικού - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101, Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ηλιουπόλεως 12, Ταχυδρομική Θυρίδα 24412, 1704, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιάζονται όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα προσόντα θα κληθούν να συμμετάσχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση.

Αιτήσεις μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή από την ιστοσελίδα του Γραφείου.

Για πληροφορίες όσον αφορά το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας