Κ. Κόκκινος: Όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου σε νέα ψηφιακή πύλη

Κ. Κόκκινος: Όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου σε νέα ψηφιακή πύλη

Κ. Κόκκινος: Όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου σε νέα ψηφιακή πύλη

Την επίσπευση όλων των ψηφιακών αλλαγών έχει επιφέρει η πανδημία, οι οποίες, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο, ήρθαν για να μείνουν.

Εντός Απριλίου μάλιστα, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού In Business-που είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στον ψηφιακό μετασχηματισμό-, τίθεται σε εφαρμογή το νέο μεγαλεπήβολο έργο του υφυπουργείου, μια νέα ψηφιακή πύλη που θα συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, το Gov.Cy. Στόχος, παραμένει πάντα ένας ψηφιακός μετασχηματισμός με προτεραιότητα τον άνθρωπο.

Διαβάστε ακόμη:

Στο νέο τεύχος του GOLD: Οι Επαγγελματικές Υπηρεσίες στην Κύπρο

Δέκα μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε Πλάτρες, Κακοπετριά και Πεδουλά

Νέοι προορισμοί στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της Cyprus Airways

Κ. Οικονομίδης: Παλιές συνήθειές μας θα επιστρέψουν μετά την πανδημία

Η τηλεκπαίδευση, το sms 8998, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΓεΣΥ και άλλα έχουν μπει δυναμικά στη ζωή μας. Πώς έχει επηρεάσει o ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογική αναβάθμιση τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια;

Η πανδημία έχει αδιαμφισβήτητα λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για την υλοποίηση ψηφιακών πρωτοβουλιών. Μετά από ένα χρόνο πανδημίας, αλλά και ένα χρόνο λειτουργίας του υφυπουργείου, η τεχνολογία έχει όντως μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι απλώς επηρεάζοντας, αλλά αναβαθμίζοντας κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής μας δραστηριότητας, την εργασία, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων με το δημόσιο και μεταξύ τους. Πιστεύω πως όλα όσα μαζί πετύχαμε στο δύσκολο αυτό διάστημα - λύσεις που υπό κανονικές συνθήκες θα χρειάζονταν πολύ περισσότερο για να υλοποιηθούν όπως το σύστημα αιτήσεων και πληρωμών των επιδομάτων του Υπουργείου Εργασίας και η πλατφόρμα Cyprus Flight Pass -, προσέφεραν ανακούφιση στους πολίτες. Εξυπηρέτησαν τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές τους ανάγκες, στήριξαν τις επιχειρήσεις και θωράκισαν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντεπεξέλθουν στις αντίξοες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία.

Ποιος είναι ο απώτερος στόχος σας στο κεφάλαιο του μετασχηματισμού;

Στόχος μας είναι ένας ψηφιακός μετασχηματισμός που να θέτει ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, να διανοίγει νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις, να προωθεί μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία και να στηρίζει μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που εγείρονται μπροστά σε ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς και στην κρίσιμη επίτευξη της πράσινης μετάβασης.

Ολιστική προσέγγιση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί επιτυχώς μέσα από αποσπασματικές και ασυντόνιστες δράσεις. Γι’ αυτό και το υφυπουργείο ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση, η οποία αγγίζει όλες τις πτυχές του δύσκολου αυτού εγχειρήματος, από θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και αναβάθμισης των τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών μέχρι την ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, όπως τεχνητή νοημοσύνη και blockchain. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία ευρύτερα.

Πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική από τους επηρεαζόμενους φορείς του δημοσίου;

Είναι φυσικό, μία τέτοια ανατρεπτική και πολυδιάστατη προσπάθεια να κρύβει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε επίπεδο ικανοτήτων και κουλτούρας. Απαιτεί προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, αναδιαμόρφωση των λειτουργικών μας δομών και ανασχεδιασμό των διαδικασιών και των μεθόδων που εφαρμόζουμε. Τέλος, απαιτεί αποδοτικό συντονισμό, συλλογικότητα και σύμπνοια, ώστε, όχι απλώς να υλοποιηθούν έργα και δράσεις, αλλά να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή σε κράτος, οικονομία και κοινωνία. Μια υποδομή η οποία θα επιτρέπει τη συνεχή και γρήγορη αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων και δράσεων, με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος. Ρόλο καταλύτη στις προσπάθειές μας διαδραματίζουν οι τεράστιες δυνατότητες που δίνονται μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε., όπως το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ως βασικοί πυλώνες του οποίου έχουν  καθοριστεί η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση και στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί από πλευράς Κύπρου έργα συνολικής αξίας €200, περίπου, εκατομμυρίων για θέματα έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής.

Όταν περάσει η πανδημία, τι θα κρατήσουμε από όσα εφαρμόστηκαν τους τελευταίους μήνες;

Όλα. Και όσα πέτυχαν και όσα αποδείχθηκαν είτε δύσκολα στην υλοποίηση είτε όχι και τόσο αποτελεσματικά όσο θα θέλαμε. Όλα όσα κτίσαμε αυτό τον καιρό έχουν θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών μας σχεδιασμών, ενώ μας έχουν προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για να σχεδιάσουμε ακόμη πιο ποιοτικές, πιο καινοτόμες και πιο επωφελείς λύσεις για όλους. Οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν τώρα κανένα εφησυχασμό. Η πανδημία έχει ήδη, επηρεάσει τη θετική αναπτυξιακή πορεία που ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια η κυπριακή οικονομία. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε με αγώνα και θυσίες τα τελευταία χρόνια και να αξιοποιήσουμε το πολύτιμο αυτό εργαλείο που ονομάζεται τεχνολογία, για να επανέλθουμε σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

Ποιες καινοτομίες να αναμένουμε στο πλαίσιο αυτό;

Σε συνεργασία με δυναμικά οικοσυστήματα του εξωτερικού, είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας ενός digital services factory για ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στη βάση σύγχρονων πρακτικών και προτύπων. Σχεδιάζουμε μία νέα ψηφιακή πύλη που θα συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, το Gov.Cy, η οποία θα έχει απλή και φιλική προς τον χρήστη σχεδιαστική και λειτουργική προσέγγιση και θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών εντός Απριλίου, ενώ θα αποτελέσει τη βάση για το μεγαλεπήβολο έργο ανασχεδιασμού και κεντρικής διαχείρισης όλων των κυβερνητικών ιστοσελίδων. Προχωρούμε με το έργο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, με αναβάθμιση των συστημάτων διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, όπως Κτηματολόγιο, Έφορος Εταιρειών και Τελωνείο, αλλά και με έργα για εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του δημοσίου, όπως η μετάβαση σε κυβερνητικό ψηφιακό νέφος (G-Cloud), η επέκταση της κυβερνητικής αποθήκης πληροφοριών και η δημιουργία κέντρου δεδομένων. Έχουμε αδειοδοτήσει το 5G και προωθούμε ενέργειες που θα διευκολύνουν την αξιοποίησή του, όπως το πλαίσιο στρατηγικής για ανάπτυξη έξυπνων πόλεων, για το οποίο το υφυπουργείο θα προκηρύξει σύντομα διαγωνισμό.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν, στην πράξη, κάνει άλματα τεχνολογικής αναβάθμισης ή πρόκειται συνήθως για σπασμωδικές κινήσεις;

Θεωρώ ότι έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα από πλευράς επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση - ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα - και δεν πρόκειται για σπασμωδικές κινήσεις. Η ψηφιακή ωριμότητα, αλλά και ικανότητα των επιχειρήσεων έχει ενισχυθεί σημαντικά, ίσως εξ ανάγκης, λόγω και των πρωτόγνωρων συνθηκών της πανδημίας. Το κράτος, για να ενθαρρύνει, αλλά και να επιταχύνει αυτή την προσπάθεια, επεξεργάζεται συγκεκριμένα προγράμματα έμπρακτης στήριξης, προσδοκώντας να λειτουργήσει όχι απλώς ως μοντέλο, αλλά και ως κινητήριος μοχλός του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Ποια μορφή θα έχει η στήριξη αυτή;

Η στήριξη αυτή μεταφράζεται σε πληθώρα πρωτοβουλιών, όπως μεταξύ άλλων, η προώθηση ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων και η ανάπτυξη δικτύων 5G, η υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - τόσο οριζόντιων, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή όσο και κάθετων όπως η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, αλλά και ο σχεδιασμός προγραμμάτων για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της κοινωνίας-, ώστε να καλύπτουν τις αυξανόμενες και πιο εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων στη νέα αγορά εργασίας που διαμορφώνεται στην ψηφιακή εποχή. Επιπρόσθετα, το υφυπουργείο προωθεί τη συνεχή ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων που στοχεύουν σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Σύγχρονο και αποδοτικό κράτος

Σε ποια θέση θα θέλατε να δείτε την Κύπρο στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας σε βάθος πενταετίας;

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος κατατάσσεται αρκετά χαμηλά στον δείκτη DESI, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει καταγράψει σε όλες τις παραμέτρους που αξιολογούνται. Η συνέχεια της θετικής αυτής πορείας και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί τη συνεχή εξέλιξη της χώρας είναι και ο κύριος μας στόχος. Η κατάταξη σε εκθέσεις ανταγωνιστικότητας, όπως ο δείκτης DESI, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική πρόοδο που επιτελείται, αλλά είναι αποτέλεσμα σύγκρισης με την πρόοδο που καταγράφεται σε άλλες χώρες. Δικό μας μέλημα είναι η προσήλωση στο πλάνο που έχουμε καταρτίσει και με το οποίο πιστεύουμε πως θα συμβάλουμε στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποδοτικού κράτους, ανταγωνιστικού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που θα παρέχει στους πολίτες του ασφάλεια και ευημερία.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας