Αναβάθμιση Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen (SIS Recast) για την Ελληνική Αστυνομία

Δελτίο Τύπου  20/01/2021 13:00
Αναβάθμιση Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen (SIS Recast) για την Ελληνική Αστυνομία

Αναβάθμιση Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen (SIS Recast) για την Ελληνική Αστυνομία

Δελτίο Τύπου  20/01/2021 13:00

Η NetU έχει αναλάβει μετά από ανοικτό διαγωνισμό, την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (SIS Recast). Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εξελιγμένης εφαρμογής γενικών αναζητήσεων, προς ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το σύστημα πληροφοριών Schengen αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση σύστημα δημόσιας ασφάλειας στην Ευρώπη και έχει ως σκοπό τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ένα υψίστης ασφάλειας διεθνές σύστημα που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Συνθήκη του Schengen, με σκοπό τη διαχείριση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, καθώς και την επιβολή του νόμου, μεταξύ των κρατών μελών.

Το SIS Recast αποτελεί μια σημαντική αναθεώρηση του συστήματος πληροφοριών Schengen στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της ασφάλειας και προσβασιμότητας του συστήματος, τη συλλογή και επεξεργασία επιπρόσθετων πληροφοριών, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Europol, την ενσωμάτωση πληροφοριών σε σχέση με την τρομοκρατία, την περαιτέρω αξιοποίηση βιομετρικών στοιχείων, καθώς και σημαντικές αναβαθμίσεις.

Η NetU εξειδικεύεται στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και έχει υλοποιήσει το υφιστάμενο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen της Ελληνικής Αστυνομίας το 2013. Έχει επίσης υλοποιήσει τα αντίστοιχα συστήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Κροατίας. Με τρεις υλοποιήσεις, η NetU θεωρείται ως ένας από τους κύριους παρόχους συστημάτων Schengen στην Ευρώπη.

Η σύμβαση υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020 και με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία σε όλα τα κράτη μέλη το Δεκέμβριο του 2021. Η συμβατική αξία του έργου συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης ανέρχεται στα €2.266.528,00 πλέον Φ.Π.Α.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας