Σ. Κολοκασίδης: Η τεχνολογία σε πρώτο ρόλο

InBusinessNews  08/07/2020 10:00
Σ. Κολοκασίδης: Η τεχνολογία σε πρώτο ρόλο

Σ. Κολοκασίδης: Η τεχνολογία σε πρώτο ρόλο

InBusinessNews  08/07/2020 10:00
Οι τάσεις της τεχνολογίας ήταν ήδη σε εξέλιξη και επιταχύνθηκαν, κάνοντας άλμα δυο χρόνων εντός μόλις δυο μηνών τονίζει ο Στέλιος Κολοκασίδης, CEO Demstar Βusiness Solutions.

RELATED ARTICLES


 
Η τεχνολογία σε πρώτο ρόλο
Σε μια μικρή και ανοικτή οικονομία, όπως την κυπριακή, η εξάρτηση από τις ξένες αγορές είναι κρίσιμη και οι συνέπειες δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς. Οι άμεσες και δραματικές επιδράσεις στον τουρισμό και ίσως στις υπηρεσίες θα έχουν σημαντικές παράπλευρες απώλειες.

Ο τομέας της τεχνολογίας αναμφίβολα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε πολλαπλά επίπεδα. Στήριξε την ανθρώπινη επικοινωνία σε ένα κόσμο κοινωνικού αποκλεισμού και απόστασης. Στήριξε την οικονομία, παρέχοντας επιχειρησιακή συνέχεια μέσω εργαλείων απομακρυσμένης λειτουργίας και σίγουρα θα ενισχύσει την επανάκαμψη. Η ψηφιακή διάσταση είναι πλέον ζωτικός πυλώνας για κάθε οργανισμό.
 
Η σύνεση οδηγεί στη βελτίωση
Οποιεσδήποτε προβλέψεις για το 2020 είναι πολύ παρακινδυνευμένες και στηρίζονται περισσότερο σε αίσθηση και επιθυμία παρά σε δεδομένα. Υπάρχουν εκτιμήσεις επιβράδυνσης μηνών αλλά και χρόνων και μείωση του ΑΕΠ από 8% μέχρι και 15% για το 2020. Εκτίμηση μου είναι ότι η συνετή πολιτική της Κυβέρνησης τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο βοηθούν στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και στην ελκυστικότητα της Κύπρου. Σίγουρα, όμως, η αβεβαιότητα θα πλήξει την οικονομία και η επιχειρηματική αντοχή θα δοκιμαστεί.

Παρόλα αυτά ευελπιστώ ότι αυτό θα μεταφραστεί σε ένα 2021 γεμάτο ευκαιρίες για όσους θα έχουν την ανάλογη ετοιμότητα, προσαρμοστικότητα και αντίληψη της νέας πραγματικότητας.
 
Κινηθήκαμε με ωριμότητα
Οι αξίες και η κουλτούρα ενός οργανισμού αναδεικνύονται στην κρίση, όπου η θεωρία γίνεται πράξη. Νιώθουμε περήφανοι για την ωριμότητα και προσαρμοστικότητα του προσωπικού μας, παρόλες τις ιδιαίτερες συνέπειες της πανδημίας στον κάθε ένα ξεχωριστά. Στο πρώτο στάδιο προτεραιότητα ήταν η υγειονομική προφύλαξη του προσωπικού και των πελατών μας υιοθετώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
 
Καταφέραμε να ισορροπήσουμε
Παράλληλα, λόγω της φύσης των εργασιών της Demstar, κληθήκαμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην υγεία του προσωπικού μας και στην άμεση και κρίσιμη στήριξη των πελατών μας για ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά των εργασιών τους σε απομακρυσμένη ψηφιακή λειτουργία. Στη συνέχεια, συγκεντρωθήκαμε σε δυο βασικούς πυλώνες: Στη συντήρηση της επιχειρησιακής μας συνοχής και της οικονομικής αντοχής. Μεταφερθήκαμε σε πλήρη απομακρυσμένη βάση, αλλά με ψηφιακή σύνδεση και συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό μας έφερε πιο κοντά.
 
Άλμα 2 χρόνων σε 2 μήνες
Η αμεσότητα και η σύνθεση των μέτρων οικονομικής στήριξης ήταν σημαντική ενίσχυση για να διαχειριστούμε τα νέα δεδομένα χωρίς πανικό. Παράλληλα, ενόψει και του lockdown, εκπονήσαμε σχέδιο εκπαίδευσης του προσωπικού, με στόχο να εξέλθουμε από την κρίση με αυξημένη ετοιμότητα. Δεν θεωρούμε ότι τα νέα δεδομένα οδηγούν σε αλλαγή στρατηγικής, αλλά σε προσαρμογή της πορείας υλοποίησης. Οι τάσεις της τεχνολογίας ήταν ήδη σε εξέλιξη και επιταχύνθηκαν, κάνοντας άλμα δύο χρόνων εντός μόλις δύο μηνών.
 
Όραμα χωρίς μελαγχολία
Το πότε θα ξεπεραστεί η κρίση είναι πολύ παρακινδυνευμένο να το επισημάνει κανείς, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η υγειονομική εξέλιξη, η επίδραση στην οικονομία, αλλά και η βελτίωση των σχετιζόμενων αγορών. Σε ένα μεγάλο βαθμό, όμως, έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα οραματιστούμε το μέλλον, παρά να μελαγχολούμε για το παρελθόν. Η επόμενη μέρα δεν θα είναι κάτι εντελώς καινούργιο, αλλά ένα κράμα των πρακτικών του παρελθόντος και της καινοτομίας του μέλλοντος σε μια ψηφιακή οικονομία.

Κάθε κρίση έχει πάντα δυο όψεις. Ποια από τις δυο θα επιλέξεις να δεις εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και την κουλτούρα κάθε οργανισμού, που διαμορφώνονται διαχρονικά. Το σίγουρο είναι ότι πάντα υπάρχει θετική όψη με ευκαιρίες.
 
Νέες τάσεις επιταχύνονται
Θεωρώ ότι η κρίσιμη πρωταρχική τάση θα είναι η επιχειρηματική προσαρμοστικότητα και ευελιξία (agility). Θα επιτευχθεί αφενός με την εισαγωγή τεχνολογίας στο λειτουργικό μοντέλο, βελτιώνοντας, έτσι, την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και αφετέρου μεταφράζοντας σταθερά κόστη σε μεταβαλλόμενα, (pay per use), αναπτύσσοντας το balance sheet.

Η αναστάτωση (disruption) έχει αναδείξει τον ρόλο της τεχνολογίας. Δεν είναι, πλέον, επιλογή, αλλά ζωτικό στοιχείο λειτουργίας ενός οργανισμού. Τάσεις, όπως, ψηφιοποίηση, cloud computing και ευέλικτη εργασία θα είναι, πλέον, άμεσης ζήτησης μαζί και με την ανάγκη ασφαλιστικών δικλίδων σε μια ψηφιακή οικονομία. Αυτές δεν ήταν έκπληξη και συνέπεια της κρίσης, αλλά τάσεις σε εξέλιξη που επιταχύνθηκαν.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας