Σχέδιο χορηγίας €4,5 εκατ. για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

InBusinessNews  09/10/2019 08:30
Σχέδιο χορηγίας €4,5 εκατ. για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Σχέδιο χορηγίας €4,5 εκατ. για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

InBusinessNews  09/10/2019 08:30
Στην προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων προχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με στόχο να ενισχύσει τον βαθμό ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρώτης προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται στα €4,5 εκατ.

RELATED ARTICLESΜε βάση την προκήρυξη του Σχεδίου οι ειδικότεροι στόχοι του είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως επίσης και η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενεςμικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου)καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.
 
Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού και ποσοστό χρηματοδότησης
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης
 
 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1. Εξοπλισμός
2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας