Η ΕΥ ανακοινώνει την πρώτη λύση που έχει σχεδιαστεί για να μετρά τις επιπτώσεις και την αξιοπιστία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Δελτίο Τύπου  01/08/2019 13:30
Η ΕΥ ανακοινώνει την πρώτη λύση που έχει σχεδιαστεί για να μετρά τις επιπτώσεις και την αξιοπιστία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Η ΕΥ ανακοινώνει την πρώτη λύση που έχει σχεδιαστεί για να μετρά τις επιπτώσεις και την αξιοπιστία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Δελτίο Τύπου  01/08/2019 13:30
  • Η Πλατφόρμα Trusted AI της ΕΥ βοηθά στον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης
  • Στόχος της είναι να επιλύσει το ζήτημα της εμπιστοσύνης στην τεχνολογία, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η ΕΥ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει την πρώτη λύση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο και την αξιοπιστία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τους (ΑΙ). 

RELATED ARTICLES


Η πλατφόρμα της ΕΥ, Trusted AI, η οποία βασίζεται στο Microsoft Azure, προσφέρει στους χρήστες μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αξιολογήσουν, να ελέγξουν και να ποσοτικοποιήσουν το αντίκτυπο και την αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ανεπτυγμένα αναλυτικά μοντέλα για να αξιολογήσει τον τεχνικό σχεδιασμό ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, υπολογίζοντας τους κύριους κινδύνους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον σκοπό, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, το τεχνικό περιβάλλον λειτουργίας και τον βαθμό αυτονομίας σε σχέση με την ανθρώπινη επίβλεψη εκδίδοντας στη συνέχεια μια τεχνική αξιολόγηση.
Αυτή η καινούρια πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες σε χρήστες, όπως AI developers, executive sponsors και αναλυτές κινδύνων. Η τεχνική αξιολόγηση που εκδίδεται, συνυπολογίζεται μαζί με έναν πολυσύνθετο πολλαπλασιαστή, που βασίζει τους υπολογισμούς του σε σύγκριση με το αντίκτυπο επί των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη μη ηθελημένες επιπτώσεις, όπως οι κοινωνικές και ηθικές συνέπειες. Η αξιολόγηση της διακυβέρνησης και της ωριμότητας του ελέγχου λειτουργεί ως επιπλέον παράγοντας για την ελαχιστοποίηση του υπολειπόμενου κινδύνου. Το μοντέλο αξιολόγησης και ποσοτικοποίησης του κινδύνου, βασίζεται στο πλαίσιο Trusted AI της ΕΥ, το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν και να δημιουργήσουν τα κατάλληλα σχέδια για την αντιμετώπιση των νέων κινδύνων που μπορεί να απειλούν προϊόντα τους, τις μάρκες (brands) τους, τις σχέσεις και την φήμη τους.


Ένα διαδραστικό περιβάλλον διεπαφής, το οποίο βασίζεται στο διαδίκτυο, καθοδηγεί τους χρήστες σε μια σειρά από διαγράμματα και εργαλεία αξιολόγησης, προκειμένου να δομήσουν ένα προφίλ για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι φιλικές προς τον χρήστη οπτικοποιήσεις παρέχουν στους χρήστες μια συνοπτική εικόνα των σχετικών βαθμολογιών των κινδύνων σε όλο το χαρτοφυλάκιο της τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατότητες ανάπτυξης για την αποκάλυψη περισσότερων λεπτομερειών.
Ένα βασικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας Trusted AI της ΕΥ, είναι η δυνατότητα να διεξάγει δυναμική διαχείριση κινδύνων, προβλέποντας το αντίκτυπο στους κινδύνους από τη διαφοροποίηση ενός στοιχείου της τεχνητής νοημοσύνης – όπως λειτουργικές δυνατότητες ενός AI agent ή ο βαθμός αυτονομίας του. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση του προφίλ των κινδύνων των AI agents και θα βοηθήσει στη δημιουργία αξιολογήσεων για συστήματα, τα οποία θα βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία σε σχέση με την αντοχή τους σε διάφορους κινδύνους.
 
Οι ομάδες της ΕΥ ανέπτυξαν το συγκεκριμένο εργαλείο στην EY Client Technology Platform, η οποία υποστηρίζεται από το Microsoft Azure και βοηθά τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τις οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες αντλούν αξία από τα analytics.

Σχολιάζοντας την παρουσίαση της πλατφόρμας AI Trusted της ΕΥ, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου, δήλωσε: «Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί συναρπαστικές νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης που συνδέεται με τις ηθικές παραμέτρους της τεχνολογίας, λειτουργεί αρνητικά ως προς την ευρεία υιοθέτησή της. Η πλατφόρμα AI Trusted της ΕΥ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν τα επίπεδα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης».
 
Για περισσότερες πληροφορίες για την ΕΥ και την τεχνητή νοημοσύνη, επισκεφθείτε https://www.ey.com/en_gl/ai.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας