ΡΑΕΚ: Σκληρή απάντηση στις συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ

Δελτίο Τύπου  30/06/2022 14:50
ΡΑΕΚ: Σκληρή απάντηση στις συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ

ΡΑΕΚ: Σκληρή απάντηση στις συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ

Δελτίο Τύπου  30/06/2022 14:50

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), έλαβε πρόσφατα επιστολή των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ, με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2022. Μέρος της επιστολής αυτής είχε ήδη δοθεί σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το περιεχόμενο της επιστολής περιείχε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για συντεταγμένες διαδικασίες που εφαρμόζει η ΡΑΕΚ (όπως η δημόσια διαβούλευση) καθώς και για την ποιότητα του σκεπτικού με το οποίο επιδιώκει τη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού στη βάση των υποχρεώσεων της Κύπρου για την εφαρμογή του «Μοντέλου Στόχος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Ηλεκτροπαραγωγή από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 27 Μαΐου 2022 για υποβολή σχολίων, ενστάσεων ή/και παραστάσεων έως και τις 24 Ιουνίου 2022.

Το ύφος της επιστολής και η άρνηση των Συντεχνιών να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης δημιουργεί προβληματισμό για το χρόνο που επέλεξαν να τη δημοσιοποιήσουν και το κίνητρο της ενέργειας αυτής.

Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και καλείται να λαμβάνει αποφάσεις η ΡΑΕΚ είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, τα θέματα εκ τις φύσεως τους πολύπλοκα και μεταξύ τους αλληλένδετα για τα οποία απαιτείται σφαιρική γνώση και συνολική αντιμετώπιση. Αποσπασματική γνώση ή/και ερμηνεία γεγονότων ή/και ενεργειών δύναται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Η ΡΑΕΚ πιστεύει ότι η σχετική επιστολή των Συντεχνιών στηρίχθηκε σε ελλιπή και εσφαλμένη ενημέρωση.

Η ΡΑΕΚ προχώρησε ήδη σε απαντητική επιστολή προς τις Συντεχνίες στην οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται και στηλιτεύονται τα σημεία που είναι αντίθετα σε μια παραγωγική διαδικασία συνεργασίας και έχουν ως μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων.

Επιπρόσθετα η ΡΑΕΚ, θα προχωρήσει σε επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στην οποία θα απαντά αναλυτικά στις απορίες των Συντεχνιών. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ θα έχει το ολοκληρωμένο υλικό που χρειάζεται για να τις ενημερώσει.

Όσον αφορά τους υπαινιγμούς που αφήνονται στην επιστολή και αφορούν “μη ηθικές”,  παράτυπες ή παράνομες δραστηριότητες, η ΡΑΕΚ καλεί τις  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, να καταθέσουν άμεσα στα αρμόδια όργανα του Κράτους ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλα τα στοιχεία που διαθέτουν.

Η ΡΑΕΚ θα συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα το συμφέρον του τελικού καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, να υλοποιεί τις αρχές και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στηρίζει την πολιτική του Κράτους όσον αφορά τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας