ΧΑΚ: Αναλαμβάνει τον διακανονισμό της Αγοράς Ηλεκτρισμού

InBusinessNews  20/10/2021 16:07
ΧΑΚ: Αναλαμβάνει τον διακανονισμό της Αγοράς Ηλεκτρισμού

ΧΑΚ: Αναλαμβάνει τον διακανονισμό της Αγοράς Ηλεκτρισμού

InBusinessNews  20/10/2021 16:07

To Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (XAK) και Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) συνομολόγησαν συμφωνία για την παροχή εκ μέρους του ΧΑΚ, των απαιτούμενων υπηρεσιών διακανονισμού των συναλλαγών, που θα καταρτίζονται, με την έναρξη της λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς του ηλεκτρισμού στην Κύπρο, που προγραμματίζεται να γίνει περί τα τέλη του 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των συνεχών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και του στρατηγικού σχεδιασμού του Χρηματιστηρίου, για την περαιτέρω διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων, αγορών και δραστηριοτήτων του, καθώς και για την ακόμη πιο ενεργό συνδρομή του, σε νέους αναπτυξιακούς σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Με βάση τη συμφωνία αυτή όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία, ο ΔΣΜΚ θα έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου βάσει των κανονισμών και της σχετικής σύμβασης που υπογράφηκε, θα αναλάβει το διακανονισμό των συναλλαγών που θα καταρτίζονται.

Η λήψη της απόφασης για ανάθεση της εργασίας αυτής στο ΧΑΚ, στηρίχθηκε πρωτίστως στην πολυετή και συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του Χρηματιστηρίου σε θέματα διαδικασιών, εκκαθάρισης και χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών, καθώς και στη συνεργασία και κοινές υποδομές που αξιοποιούνται μαζί με συνεργάτες του ΧΑΚ στην Ενέργεια και στο έργο αυτό, δηλαδή του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ελλάδος. Οι δύο αυτοί Οργανισμοί της Ελλάδας, θα είναι συνεπώς και οι συνεργάτες του ΧΑΚ στο συγκεκριμένο αυτό νέο έργο, για την παροχή των υπηρεσιών στο ΔΣΜΚ.

Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εδώ και αρκετά χρόνια έχει συνάψει συμφωνία Κοινής Πλατφόρμας συναλλαγών και υποδομών με το Χρηματιστήριο Αθηνών (Athex Group), βάσει της οποίας αξιοποιούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, ενώ ταυτόχρονα με βέλτιστο τρόπο, επιτυγχάνεται η διαρκής προσαρμογή στις απαιτήσεις νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών / Κανονισμών, καθώς και στις σύγχρονες εξελίξεις. Επιπρόσθετα, το ΧΑΚ, συμμετέχει από το 2018, με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, μαζί με άλλους σημαντικούς θεσμικούς Οργανισμούς και επενδυτές από την Ελλάδα και διεθνώς.

Σημειώνεται πρόσθετα ότι κατά τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια δραστηριοποίησης του ΧΑΚ στον τομέα της ενέργειας, το Χρηματιστήριο σε συμφωνία με το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος, εξυπηρετεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως εκπλειστηριαστής των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου  που αντιστοιχούν στην Δημοκρατία σε Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ενώ στις Αγορές του, έχουν εισαχθεί μεταξύ άλλων και εταιρείες με αναπτυξιακό προσανατολισμό, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας