Η EY παγκοσμίως, φιλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα για το 2021

Δελτίο Τύπου  23/02/2021 13:35
Η EY παγκοσμίως, φιλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα για το 2021

Η EY παγκοσμίως, φιλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα για το 2021

Δελτίο Τύπου  23/02/2021 13:35

Η EY παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι φιλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα μέσα στο 2021, θέτοντας ως στόχους την ουσιαστική μείωση των απόλυτων εκπομπών άνθρακα και την αφαίρεση ή αντιστάθμιση μεγαλύτερων ποσοτήτων άνθρακα από αυτές που εκπέμπει. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τα επτά βασικά στοιχεία του σχεδιασμού της για την επίτευξη αρνητικού αποτυπώματος άνθρακα το 2021, τη μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα κατά 40%, καθώς και την επίτευξη μηδενικής καθαρής κατανάλωσης άνθρακα (net-zero) το 2025.

Η δέσμευση της ΕΥ για αειφορία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης εταιρικής στρατηγικής “NextWave” και της φιλοδοξίας του οργανισμού να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ανακοίνωση αυτή, έρχεται σε συνέχεια της επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα από την EY σε παγκόσμιο επίπεδο, τον Δεκέμβριο του 2020, και καταδεικνύει τη δέσμευση του οργανισμού απέναντι στο περιβάλλον και την επίτευξη μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης. Τα βασικά επιμέρους στοιχεία της νέας φιλοδοξίας της EY, είναι τα ακόλουθα:

  • Η μείωση των εκπομπών από επαγγελματικά ταξίδια κατά 35% μέχρι το 2025, σε σχέση με τo 2019.
  • Η μείωση της συνολικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα γραφεία και η προμήθεια 100% ανανεώσιμης ενέργειας για την κάλυψη των υπολοίπων αναγκών της EY, με συμμετοχή, παράλληλα, στην RE100, μια ομάδα σημαντικών επιχειρήσεων που έχουν δεσμευτεί για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2025.
  • Η σύναψη εικονικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Virtual Power Purchase Agreement - PPAs), για την εισαγωγή στα εθνικά δίκτυα μεγαλύτερης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από όση καταναλώνει η EY.
  • Η χρήση εργαλείων που θα επιτρέπουν στις ομάδες της EY να υπολογίζουν και, στη συνέχεια, να μειώνουν την ποσότητα άνθρακα που εκπέμπεται κατά την εκτέλεση έργων για πελάτες της ΕΥ.
  • Η υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στη φύση, καθώς και τεχνολογιών μείωσης άνθρακα, για την απομάκρυνση από την ατμόσφαιρα ή την αντιστάθμιση μεγαλύτερης ποσότητας άνθρακα από όση εκπέμπει η EY, κάθε χρόνο.
  • Η επένδυση σε υπηρεσίες και λύσεις που βοηθούν τους πελάτες της EY να μειώσουν την εξάρτηση των επιχειρήσεών τους από τον άνθρακα, με κερδοφόρο τρόπο, και παροχή λύσεων σχετικά με προκλήσεις και ευκαιρίες που συνδέονται με τη βιωσιμότητα.
  • Η αξίωση της EY από το 75% των προμηθευτών της, για καθορισμό στόχων βιωσιμότητας σε επιστημονική βάση, το αργότερο έως το 2025.

Νέες λύσεις βιωσιμότητας, για την υποστήριξη των πελατών στην επίτευξη των στόχων τους

Παράλληλα με τις κινήσεις της EY για την εξασφάλιση μεγαλύτερου βαθμού βιωσιμότητας για τον οργανισμό, οι ομάδες της σε ολόκληρο τον κόσμο, αναπτύσσουν ένα σύνολο νέων λύσεων βιωσιμότητας για τους πελάτες, με στόχο να τους υποστηρίξουν στις δικές τους διαδρομές προς την αειφορία. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν τους πελάτες να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την απομάκρυνση από τον άνθρακα, προστατεύοντας και δημιουργώντας παράλληλα περισσότερη αξία για τις επιχειρήσεις.  Αυτό ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει οι ομάδες της ΕΥ, για την επίτευξη αρνητικού αποτυπώματος άνθρακα.

Η EY συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και να μετασχηματίζει τις δραστηριότητές της. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ομάδες της EY συνεργάστηκαν με πελάτες για να βοηθήσουν στην εφαρμογή αλλαγών στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ευέλικτης εργασίας και της αυξημένης χρήσης τεχνολογιών απομακρυσμένης εργασίας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών. Η EY συνεργάζεται, επίσης, στενά με πελάτες στους κλάδους των αεροπορικών εταιρειών και της φιλοξενίας, για την επίτευξη αυτού του στόχου και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων.

Η ανακοίνωση για αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, έρχεται σε σειρά άλλων δράσεων που έχει αναλάβει η EY για τη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης του οργανισμού και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι η EY διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο έχει αναπτύξει ένα βασικό σύνολο κοινών μετρήσεων και γνωστοποιήσεων σχετικά με τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, για τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αναφερόμενος στο στόχο της ΕΥ για επίτευξη αρνητικού αποτυπώματος άνθρακα, ο Σταύρος Παντζαρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Όλοι μας στην EY αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της αντιμετώπισης αυτής της μεγάλης πρόκλησης και γι' αυτό το λόγο έχουμε θέσει τόσο φιλόδοξους στόχους. Ταυτόχρονα, επενδύουμε σε νέες λύσεις και υπηρεσίες για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην εκπλήρωση του δικού τους οράματος σχετικά με τη βιωσιμότητα, πάντα προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου τους, με στόχο να δημιουργήσουν αξία θέτοντας και επιτυγχάνοντας παρόμοιους φιλόδοξους στόχους».

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας