«Πράσινο» σε σχέδιο για συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς

InBusinessNews  03/04/2019 14:42
«Πράσινο» σε σχέδιο για συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς

«Πράσινο» σε σχέδιο για συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς

InBusinessNews  03/04/2019 14:42
Σχέδιο με τίτλο ‘Σχέδιο για την παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)’, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. 

RELATED ARTICLES

 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για εμπορικούς σκοπούς για να επιτευχθούν οι Εθνικοί Στόχοι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που προωθούνται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
 
Το παρόν Σχέδιο αποτελεί καθεστώς στήριξης χωρίς την παραχώρηση οποιασδήποτε μορφής δημόσιας ενίσχυσης.
 
Η ισχύ των έργων καθορίζεται στα 150 MW και θα συναλλάσσονται στη βάση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού όπως αυτοί εκδόθηκαν από τη ΡΑΕΚ βάσει προηγούμενης απόφασης.
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας