Α. Πουλλικκάς: EuroAsia και Euroafrica Interconnector θα άρουν την ενεργειακή απομόνωση

Α. Πουλλικκάς: EuroAsia και Euroafrica Interconnector θα άρουν την ενεργειακή απομόνωση

Α. Πουλλικκάς: EuroAsia και Euroafrica Interconnector θα άρουν την ενεργειακή απομόνωση

Σημαντικό καταλύτη στην υλοποίηση της στρατηγικής της Κύπρου που θα συμβάλει και στην ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων όπως επίσης και στη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών και οικονομικών δυνατοτήτων, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Ανδρέας Πουλλικκάς την ανάπτυξη σημαντικών υποδομών στην ενέργεια και ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

RELATED ARTICLESΜιλώντας στο InBusinessNews, o κ. Πουλλικκάς επισήμανε πως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μεγαλύτερη ευελιξία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Κύπρου δημιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για νέες επενδυτικές ευκαιρίες είτε στην παραγωγή ηλεκτρισμού είτε στην βιομηχανία και άλλους τομείς.

Ερωτηθείς σε ποιο βαθμό αναμένεται να εξυπηρετήσουν την Κύπρο σε θέματα ενέργειας οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Euroasia interconnector και Euroafrica interconnector, ο κ. Πουλλικκάς υπογράμμισε πως «οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις έχουν κύριο στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και αξιοπιστίας, επιτρέποντας την εισαγωγή ή ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικά συστήματα. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές (α) για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και (β) για τη διευκόλυνση της ένταξης σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες που προγραμματίζονται σε όλη την ΕΕ. Συνάμα έως και €40 δισεκατομμύρια ετησίως μπορούν να εξοικονομήσουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές από́ την ύπαρξη ενός καταλληλά διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας.
 
Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου παρουσιάζουν ένα συνδυασμό των εν’ δύναμη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ., ηλιακή ενέργεια). Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου στον ενεργειακό τομέα το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των επικείμενων διασυνοριακών υποδομών και ηλεκτρικών διασυνδέσεων και την ανάπτυξη εναλλακτικών οδών εφοδιασμού της ΕΕ. Καθώς τα ενεργειακά δίκτυα, και ιδιαίτερα τα ηλεκτρικά, αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς σε όλη την ΕΕ εξυπηρετώντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, η ανάγκη διασύνδεσης της Κύπρου με τον ευρύτερο γεωγραφικό της χώρο είναι προφανής.
 
Η ανάπτυξη σημαντικών υποδομών στην ενέργεια και ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό καταλύτη στην υλοποίηση της στρατηγικής της Κύπρου όχι μόνον ως μέρους των στόχων της ΕΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση των κρατών μελών αλλά και ως εθνική πολιτική προτεραιότητα που θα βοηθήσει στην ενίσχυση και στη σύσφιξη των διπλωματικών σχέσεων άλλα και τη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών και οικονομικών δυνατοτήτων. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μεγαλύτερη ευελιξία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας μας δημιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για νέες επενδυτικές ευκαιρίες είτε στην παραγωγή ηλεκτρισμού είτε στην βιομηχανία και άλλους τομείς. Οι φορείς που κυρίως εμπλέκονται σε τέτοιες συνεργασίες είναι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα επιμελητήρια, το κράτος, οι επιχειρηματίες και η κοινωνία των πολιτών όπου όλοι έχουν ως βασικό κίνητρο το αμοιβαίο όφελος.
 
Επίσης, μερικά από τα σημαντικότερα οικονομικά οφέλη που πρόκειται να δημιουργηθούν από την υλοποίηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι οι σημαντικές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων ως αποτέλεσμα της κατασκευής ικανού ηλεκτρικού δικτύου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ηλεκτρισμό που θα παραχθεί από νέους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου και οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό, θα εξοικονομηθούν δαπάνες από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές με ψηλό δυναμικό και χαμηλότερο κόστος παράγωγης βελτιώνοντας έτσι την αξιοπιστία και την οικονομική εκμετάλλευση και συμβάλλοντας στην καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κύπρου. Μια τέτοια διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα απαιτήσει εκ των πραγμάτων την κατασκευή ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεγάλης ισχύος και μεγάλων αποστάσεων για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για την ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.
 
Με βάση την Ενεργειακή Ένωση, ο στόχος για την επίτευξη τουλάχιστον 15% ηλεκτρικών διασυνδέσεων μέχρι το 2030 μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, δίνει την ευκαιρία στη χώρα μας να εκμεταλλευτεί άμεσα αυτή την πρόνοια. Δηλαδή, να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό το ενεργειακό δυναμικό της Κύπρου μετατρέποντας τη χώρα σε κράτος-παραγωγό και μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με τη δημιουργία κατάλληλων ηλεκτρικών διασυνδέσεων αυξάνοντας παράλληλα την ενεργειακή μας ασφάλεια.
 
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Euroasia interconnector και Euroafrica interconnector, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης, μπορούν να προσφέρουν στη χώρα μας τις κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να αρθεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και συνάμα η Κύπρος να καταστεί κόμβος διακίνησης ηλεκτρισμού από και προς την ΕΕ και από και προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο».
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας