Πράσινο στον κανονισμό για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

InBusinessNews  01/06/2018 18:05
Πράσινο στον κανονισμό για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Πράσινο στον κανονισμό για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

InBusinessNews  01/06/2018 18:05

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 14/5/2018 ενέκρινε κανονισμό σχετικά με τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

RELATED ARTICLES


Ο κανονισμός προβλέπει δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τα κράτη μέλη σε τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για την περίοδο 2021 - 2030.

Σκοπός του λανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι θα γίνει πράξη ο στόχος της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 στους τομείς επιμερισμού των προσπαθειών, συνεισφέροντας έτσι στη συνολική δέσμευση του 40% μείωση μέχρι το 2030 σε σχέση με το 1990 που ανέλαβε με τη Συμφωνία των Παρισίων. Οι τομείς αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, τα κτήρια, η γεωργία (εκπομπές εκτός CO2), η διαχείριση αποβλήτων και οι μεταφορές (εξαιρουμένων των αεροπορικών και των διεθνών μεταφορών).

Ο στόχος μείωσης των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου που καθορίστηκε για την Κύπρο είναι -24% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005. Εκτιμάται ότι για την επίτευξη του νέου αυτού στόχου θα απαιτηθούν αλλαγές κυρίως στον τομέα της ενέργειας με κατάλληλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρότερων καυσίμων (π.χ. φυσικού αερίου) και προώθηση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, χρειάζεται να επανεξεταστούν κατάλληλα και οι σχετικές πολιτικές και μέτρα από τους άλλους τομείς, όπως μεταφορές, γεωργία, βιομηχανία, χρήσεις γης και διαχείριση αποβλήτων.

Η Κύπρος, παρά τον ψηλό στόχο που ανέλαβε, (μείωση 24%) εκτιμάται ότι με την κατάρτιση και εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων προς επίτευξή του, θα ανεξαρτητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα μεταβεί σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα, μέσα από το νέο πακέτο κλίμα και ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών και μέτρων.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας