ΑΗΚ: Ολοκληρώθηκε το Έργο Αξιολόγησης Ενδεχόμενων Κινδύνων

Δελτίο Τύπου  01/06/2018 13:41
ΑΗΚ: Ολοκληρώθηκε το Έργο Αξιολόγησης Ενδεχόμενων Κινδύνων

ΑΗΚ: Ολοκληρώθηκε το Έργο Αξιολόγησης Ενδεχόμενων Κινδύνων

Δελτίο Τύπου  01/06/2018 13:41
Η ΑΗΚ ως οργανισμός αιχμής στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της ενέργειας,  στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαρκούς προσπάθειάς να προσθέτει αξία σε όλες της δραστηριότητές της, ολοκλήρωσε ένα έργο σταθμό που για πρώτη φορά υλοποιείται στην Κύπρο από ημικρατικό οργανισμό. Με την ενεργό συμμετοχή όλων των Διευθυντικών της στελεχών και με τη βοήθεια εξωτερικού εμπειρογνώμονα εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, η ΑΗΚ προχώρησε στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων  κινδύνων της αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει στην αναπτυξιακή της πορεία.

RELATED ARTICLES


 
Μέσω μιας ενιαίας προσέγγισης, έγινε αναλυτική καταγραφή των ενδεχόμενων κινδύνων και των προκλήσεων που δημιουργούνται για την ΑΗΚ από το εγχώριο και διεθνές περιβάλλον καθώς και των μέτρων που σήμερα λαμβάνονται προληπτικά για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Από το έργο προέκυψε η ανάγκη περεταίρω συστηματικής παρακολούθησης διαφόρων θεμάτων, που σχετίζονται με δραστηριότητες της ΑΗΚ, με σκοπό την επίτευξη ενός συνολικού αειφόρου οφέλους.
 
Το έργο διενεργήθηκε κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2018 με τη συμβολή του συμβούλου διαχείρισης Κινδύνων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου κ. Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη, CIA, CFSA, CCSA, CFE.
 
Ένας Οργανισμός του μεγέθους και της θέσης της ΑΗΚ στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της Κύπρου, είναι επιβεβλημένο να είναι όσο το δυνατό καλύτερα προετοιμασμένος. Η συστηματική και προληπτική διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων βρίσκεται πλέον στον πυρήνα διαχείρισης της στρατηγικής της. Υπηρετεί την απαίτηση απρόσκοπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και την προϋπόθεση μιας σταθερής πορείας βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας