Συμφώνησαν Petrolina, Intergaz και Synergaz για κοινοπραξία γκαζιού

InBusinessNews  20/04/2018 09:40
Συμφώνησαν Petrolina, Intergaz και Synergaz για κοινοπραξία γκαζιού

Συμφώνησαν Petrolina, Intergaz και Synergaz για κοινοπραξία γκαζιού

InBusinessNews  20/04/2018 09:40

Σε σύναψη συμφωνίας μετόχων (shareholders’ agreement) έχει προχωρήσει η Petrolina Holdings Public με τις εταιρείες Intergaz Ltd και Synergas Ltd, οι οποίες επίσης διαθέτουν ιδιόκτητα τερματικά αποθήκευσης υγραερίου στη Λάρνακα, για τη δημιουργία κοινοπραξίας υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία VLPG Plant Ltd ("VLPG"). 

RELATED ARTICLES


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι μετοχές που κατείχε προηγουμένως η εταιρεία Hellenic Petroleum Cyprus Ltd στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της VLPG έχουν ήδη μεταβιβασθεί στις πιο πάνω τρεις εταιρείες. 

Η συμφωνία υπογράφηκε την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης των εργασιών της PHL και ειδικότερα στον τομέα αποθήκευσης, διαχείρισης και εμπορίας υγραερίου. 

Διαβάστε ακόμα: Στον «αέρα» η κοινοπραξία για τερματικό υγραερίου

Σκοπός της VLPG είναι η κατασκευή τερματικού υγραερίου σε γη που θα παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό στους μετόχους της κοινοπραξίας από την Κυβέρνηση εντός της Βιομηχανικής και Ενεργειακής Περιοχής Βασιλικού. Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων, η VLPG θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου εντός του τερματικού. Επιπρόσθετα, θα λειτουργεί μονάδα ελέγχου και επιδιόρθωσης κυλίνδρων υγραερίου. 

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, τα εισοδήματα της κοινοπραξίας θα προέρχονται από τα τέλη αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου και από τη συντήρηση κυλίνδρων υγραερίου. Η κοινοπραξία δεν θα εμπορεύεται υγραέριο, διευκρινίζεται ακόμα, ενώ σημειώνεται ότι «η μεταστέγαση κρίθηκε αναγκαία μετά το σχετικό διάταγμα που εκδόθηκε από τον Δήμο Λάρνακας ως αρμόδια πολεοδομική αρχή και επικυρώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών προς όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα πετρελαιοειδών και διατηρούν εγκαταστάσεις στη Λάρνακα, συμπεριλαμβανομένης της PHL, για τερματισμό της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων τους.

Οι απαιτούμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την κατασκευή του έργου εκτιμούνται στα €24 εκατ. περίπου και θα χρηματοδοτηθούν με συνδυασμό ιδίων πόρων των μετόχων και τραπεζικού δανεισμού.

Σημειώνεται επίσης ότι ο χρόνος κατασκευής του τερματικού υπολογίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών. 2 Με βάση τη συμφωνία μετόχων, η PHL θα κατέχει το 47% του μετοχικού κεφαλαίου της VLPG, ενώ η διοίκηση θα ασκείται σε ισοζυγισμένη βάση από τους τρεις μετόχους της. Η επένδυση γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση και θα λογίζεται βάσει της μεθόδου καθαρού συμφέροντος (equity method).

Με την επένδυση στην VLPG, η PHL προσβλέπει στη διατήρηση της κερδοφορίας της από τον τομέα εμπορίας υγραερίου. Η έναρξη της λειτουργίας της VLPG υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στην οποία θα υποβληθεί σχετικό αίτημα, αναφέρεται καταληκτικά.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας