Φωτοβολταϊκό πάρκο ετοιμάζει η Cyfield

InBusinessNews  16/03/2018 10:50
Φωτοβολταϊκό πάρκο ετοιμάζει η Cyfield

Φωτοβολταϊκό πάρκο ετοιμάζει η Cyfield

InBusinessNews  16/03/2018 10:50

Την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 6,5 MW προγραμματίζει η Cyfield.

RELATED ARTICLES


Σχετική μελέτη για το φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο αναμένεται να ανεγερθεί στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, βρίσκεται ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος

Η εταιρεία προτίθεται να αξιοποιήσει το σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με τελική κατάληξη την ένταξη έργων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. 

Σε έκταση 95.541 τ.μ.
Το προτεινόμενο έργο πρόκειται να κατασκευαστεί εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Άγιου Ιωάννη Μαλούντας, της επαρχίας Λευκωσίας, σε απόσταση 1,3 χιλιομέτρων δυτικά της κοινότητας. 

Το συνολικό εμβαδό και των τριών τεμαχίων, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο, ανέρχεται στα 95.541 τετραγωνικά μέτρα, ενώ υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών.

Στη σχετική μελέτη σημειώνεται ότι «μέσα από την ορθολογική χωροδιάταξη εξασφαλίζεται τόσο ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας και απόδοσης του φωτοβολταϊκού πάρκου, όσο και η ελαχιστοποίηση της όχλησης και ο επηρεασμός των ανέσεων σε παρακείμενες ή γειτονικές οικιστικές ή τουριστικές αναπτύξεις σε οικιστικές ζώνες ή άλλες ζώνες όπου ενθαρρύνονται τέτοιου είδους αναπτύξεις».

Το φωτοβολταικό σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και αποτελεί κλασσική εφαρμογή μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ενεργοποίησης των στοιχείων που δομούν τους φωτοβολταϊκούς πίνακες και μετατροπής τους σε ηλεκτρική ενέργεια.

20.000 φωτοβολταϊκοί πίνακες
Όπως αναφέρεται στη μελέτη εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, η ιδιαιτερότητα της εγκατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι το προτεινόμενο έργο τροφοδοτείται με ενέργεια αποκλειστικά από τον ήλιο, χωρίς τη διεξαγωγή καμιάς άλλης λειτουργίας που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή ρύπανσης. 

Το φωτοβολταικό σύστημα θα αποτελείται από 20.000 φωτοβολταϊκούς πίνακες με συνολική ισχύ 6,5 ΜW. Πιο αναλυτικά, κάθε φωτοβολταϊκός πίνακας θα αποτελείται από 72 πολυκρυσταλλικές κυψέλες πυριτίου και θα έχει διαστάσεις 1956 x 992 x 40 mm, ενώ θα έχει δυναμική παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 325 W. 

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφέρεται πρώτα σε μετατροπείς δικτύου όπου το συνεχές ρεύμα θα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο και ακολούθως θα διοχετεύεται στο υφιστάμενο δίκτυο της ΑΗΚ για κατανάλωση.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας