Κομισιόν: Στο δεύτερο στάδιο η διαδικασία για την ποιότητα των καυσίμων

InBusinessNews  08/03/2018 14:18
Κομισιόν: Στο δεύτερο στάδιο η διαδικασία για την ποιότητα των καυσίμων

Κομισιόν: Στο δεύτερο στάδιο η διαδικασία για την ποιότητα των καυσίμων

InBusinessNews  08/03/2018 14:18
Η Κομισιόν  αποφάσισε να επιτείνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου και άλλων 9 κρατών (Αυστρία, στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στη Λετονία, στη Ρουμανία, στην Τσεχική Δημοκρατία και στη Φινλανδία) αποστέλλοντας επιστολή αιτιολογημένης γνώμης, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ [οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου].

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κανόνες για τον υπολογισμό και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα και από άλλες πηγές ενέργειας μη βιολογικής προέλευσης, με στόχο να συλλεχθούν στοιχεία επαρκούς ακρίβειας, ώστε η Κομισιόν να μπορεί να αξιολογήσει τις επιδόσεις των προμηθευτών καυσίμων όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (οδηγία 98/70/ΕΚ).

Στην εν λόγω οδηγία θεσπίζεται ως στόχος να έχει μειωθεί, έως το τέλος του 2020, κατά τουλάχιστον 6 % η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια. Η μέθοδος υπολογισμού έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι μειώνει το διοικητικό φόρτο για τους προμηθευτές και τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία τους ενωσιακούς κανόνες για τον υπολογισμό και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα έως τις 21 Απριλίου 2017.

Η Κομισιόν απέστειλε ήδη προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη το Μάιο του 2017. Εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας