Τρ. Κύπρου: Γιατί σχεδόν 30% των μετόχων δεν ήθελαν τον Berggren

InBusinessNews  16/11/2022 11:31
Τρ. Κύπρου: Γιατί σχεδόν 30% των μετόχων δεν ήθελαν τον Berggren

Τρ. Κύπρου: Γιατί σχεδόν 30% των μετόχων δεν ήθελαν τον Berggren

InBusinessNews  16/11/2022 11:31

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Bank of Cyprus Holdings πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022. Ο κ. Arne Berggren επανεκλέγει λαμβάνοντας 98,825,604 ψήφους υπέρ που αντιπροσωπεύουν 71,6% του συνόλου των έγκυρων ψήφων.

Σε συνέχεια αυτού του αποτελέσματος και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου του 2018 που εφαρμόζεται όταν ποσοστό μεγαλύτερο από 20% των ψήφων είναι εναντίον κάποιου ψηφίσματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε σε επαφές με τους μετόχους που ψήφισαν εναντίον της επανεκλογής του κ. Arne Berggren για να κατανοήσει τους λόγους για την αρνητική ψήφο.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα έχει τώρα εξέλθει της περιόδου εξυγίανσης και απομόχλευσης, κάποιοι από τους μετόχους θεωρούν ότι ο κος Arne Berggren, ο οποίος είχε αρχικά διοριστεί ως αντιπρόσωπος της European Bank for Reconstruction and Development («EBRD»), δεν έχει πλέον ρόλο να διεκπεραιώσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος καθησύχασε τους μετόχους για την δέσμευση του κ. Arne Berggen στην νέα εποχή και στρατηγική της Τράπεζας και για την σημαντική συνεισφορά του στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας