Παράταση προθεσμίας επαλήθευσης για τους πιστωτές της πρώην Λαϊκής

InBusinessNews  03/08/2022 12:53
Παράταση προθεσμίας επαλήθευσης για τους πιστωτές της πρώην Λαϊκής

Παράταση προθεσμίας επαλήθευσης για τους πιστωτές της πρώην Λαϊκής

InBusinessNews  03/08/2022 12:53

Παράταση της προθεσμίας μέσα στην οποία οι πιστωτές θα επαληθεύσουν τις οφειλές ή απαιτήσεις τους μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2022, ως επίσης και παράταση της προθεσμίας για εξέταση της επαλήθευσης χρέους κάθε πιστωτή από τον Εκκαθαριστή σε 150 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της κάθε επαλήθευσης χρέους, εξασφαλίστηκε με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2022.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εκκαθαριστής Αυγουστίνος Παπαθωμάς, με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2022, η διαδικασία επαλήθευσης χρέους πιστωτών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που εκδόθηκε στις 31 Μαΐου 2022 αναφορικά με την αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αρ.1/2021 που καταχωρήθηκε δυνάμει του άρθρου 33Β του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου 66(Ι)/97, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, εκδόθηκαν διατάγματα για την εκκαθάριση της Εταιρείας και το διορισμό μου ως Εκκαθαριστής αυτής.

Περαιτέρω, με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2022, η διαδικασία επαλήθευσης χρέους πιστωτών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Παρακαλούνται όλοι οι πιστωτές που έχουν απαίτηση από την Εταιρεία και επιθυμούν να υποβάλουν την επαλήθευση τους ηλεκτρονικά, όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://registration.appadvisory.eu/register και ακολουθήσουν τις οδηγίες για υποβολή των στοιχείων τους ούτως ώστε να λάβουν μοναδικά στοιχεία πρόσβασης στην διαδικτυακή Πύλη Πιστωτών της εκκαθάρισης.

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με την εκκαθάριση θα αναρτώνται στην ειδικά διαμορφωμένη πύλη της εκκαθάρισης https://www.ips-docs.com/case/22WUC009CYP/Gn8@pXmv

*Ο Εκκαθαριστής ενεργεί ως αντιπρόσωπος της Εταιρείας χωρίς καμία προσωπική ευθύνη

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας