ΥΠΟΙΚ: Στηρίζει μείωση προσωπικού στην ΚΕΔΙΠΕΣ και πιθανούς πλεονασμούς

InBusinessNews  15/10/2021 09:28
ΥΠΟΙΚ: Στηρίζει μείωση προσωπικού στην ΚΕΔΙΠΕΣ και πιθανούς πλεονασμούς

ΥΠΟΙΚ: Στηρίζει μείωση προσωπικού στην ΚΕΔΙΠΕΣ και πιθανούς πλεονασμούς

InBusinessNews  15/10/2021 09:28

Το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ της ΚΕΔΙΠΕΣ και των συντεχνιών ΟΥΙΚ ΣΕΚ - ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για τα έτη 2019 – 2022, καθώς αυτές αποτελούν  σημαντική εξέλιξη για την ομαλή πορεία των εργασιών της εταιρείας και την επίτευξη της εργασιακής ειρήνης.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει πλήρως τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ για μείωση του προσωπικού, καθώς και των εναλλακτικών πλάνων / σχεδίων που επεξεργάζεται, με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση που δεν επιτύχουν οι ενέργειες της για μείωση του προσωπικού στα επιθυμητά επίπεδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) για μείωση του αριθμού του προσωπικού της καθώς και για τον τρόπο χειρισμού του προσωπικού το οποίο είχε μεταφερθεί από την πρώην ΣΚΤ στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη του επιχειρηματικού πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ και άμεσα συνυφασμένη με τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

«Η ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων δεν οδηγεί σε αλλαγή της δομής της ΚΕΔΙΠΕΣ ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων ούτε σε αύξηση των αναγκών της σε προσωπικό. Αντιθέτως με την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό μειώνονται», διευκρινίζει το ΥΠΟΙΚ.

Σημειώνει ακόμα ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι εκ της φύσεως της μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με τις εργασίες της να έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης ή οποία σήμερα και με βάση το υφιστάμενο επιχειρηματικό της πλάνο είναι το έτος 2028.


«Νομικά εφικτή η εργοδότηση στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα»
Στη βάση των πιο πάνω και της ανάγκης μείωσης του αριθμού του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στα 260 περίπου άτομα, το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει πλήρως τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ για μείωση του προσωπικού, καθώς και των εναλλακτικών πλάνων / σχεδίων που επεξεργάζεται, με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση που δεν επιτύχουν οι ενέργειες της για μείωση του προσωπικού στα επιθυμητά επίπεδα.

Το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν είναι νομικά εφικτή η εργοδότηση μέρους του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ είτε αυτό σήμερα εργοδοτείται στην ΚΕΔΙΠΕΣ είτε στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ να λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα που έχουν τεθεί ενώπιον του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ πριν τη λήψη των αποφάσεων τους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας