Εθνική: Αναδιάρθρωση δικτύου καταστημάτων και σχέδιο εθελούσιας εξόδου

InBusinessNews  29/07/2021 14:58
Εθνική: Αναδιάρθρωση δικτύου καταστημάτων και σχέδιο εθελούσιας εξόδου

Εθνική: Αναδιάρθρωση δικτύου καταστημάτων και σχέδιο εθελούσιας εξόδου

InBusinessNews  29/07/2021 14:58

Ένα απαιτητικό Επιχειρηματικό Σχέδιο συνολικής αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της τράπεζας πήρε το πράσινο φως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) Κύπρου.

Στο Σχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων, με διατήρηση παρουσίας μόνο σε Λευκωσία και Λεμεσό και διακοπή νέων δραστηριοτήτων Λιανικής Τραπεζικής, καθώς και Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το Επιχειρηματικό Σχέδιο ο Όμιλος της ΕΤΕ, συμμορφώνεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τις προτεραιότητες του Ομίλου για βελτιστοποίηση της παρουσίας του στο εξωτερικό.

Η πλήρης και πιστή υλοποίηση των προτεραιοτήτων του Επιχειρηματικού Σχεδίου πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι δεσμεύσεις είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου της ΕΤΕ, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ Α.Ε. το 2012.

Ανάμεσα στις δεσμεύσεις ήταν η πώληση των μετοχών της ΕΤΕ Κύπρου ή εναλλακτικά η σημαντική συρρίκνωση του ενεργητικού της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος της ΕΤΕ προχώρησε σε ανοικτή διαδικασία πώλησης του 100% της ΕΤΕ Κύπρου, ενέργεια που τελικά δεν τελεσφόρησε.

Σημειώνεται ακόμα ότι η εκπλήρωση των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει πλήρη ελευθερία στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Εστίαση στις συνέργειες με τον Όμιλο και αναδιάρθρωση 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βασικές προτεραιότητες του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι οι εξής:

  • Επικέντρωση στις εργασίες Επιχειρηματικής Τραπεζικής και την ανάπτυξη των συνεργειών που προκύπτουν από την υποστήριξη των διεθνών συναλλαγών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
  • Αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων, διατηρώντας παρουσία μόνο σε Λευκωσία και Λεμεσό και διακόπτοντας νέες δραστηριότητες Λιανικής Τραπεζικής. Η διοίκηση της τράπεζας επεξεργάζεται λύσεις για την ομαλή εξυπηρέτηση των πελατών της κατά την αναδιάρθρωση αυτή.
  • Εφαρμογή νέου οργανογράμματος για την ΕΤΕ Κύπρου, εναρμονισμένου με τις ανάγκες του νέου στοχευμένου επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας.
  • Μείωση του συνόλου των εξόδων της θυγατρικής κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης
Αξίζει να αναφερθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση και επιτακτική ανάγκη για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι η μείωση του κόστους ανθρώπινου δυναμικού.

Για τον λόγο αυτό, το ΔΣ της ΕΤΕ Κύπρου έχει εγκρίνει ένα κοινωνικά υπεύθυνο και οικονομικά γενναιόδωρο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού, το οποίο προβλέπει ελκυστικούς όρους για τους εργαζόμενους που θα το επιλέξουν.

Το Σχέδιο αντανακλά τις αξίες της ΕΤΕ Κύπρου και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ασφαλή και άνετη μετάβαση των εργαζομένων που θα το επιλέξουν στα επόμενα τους βήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης θα είναι ανοικτό μόνο για συγκεκριμένη περίοδο και είναι το μοναδικό που προβλέπεται στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Για τους λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής του σχετικού αιτήματος για συμμετοχή στο Σχέδιο Εθελουσίας Αποχώρησης από τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους εκδίδεται σχετική εγκύκλιος που καθορίζει ότι το Σχέδιο τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας