Τροποποιείται η νομοθεσία για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων

InBusinessNews  20/04/2021 19:00
Τροποποιείται η νομοθεσία για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων

Τροποποιείται η νομοθεσία για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων

InBusinessNews  20/04/2021 19:00

Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το έγγραφο «Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», για σκοπούς υποβολής απόψεων, επί της τροποποίησης του άρθρου 139 του «περί των Ανοικτού Τύπου Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου».

Ουσιαστικά, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά την παροχή δυνατότητας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) παράτασης προθεσμιών οι οποίες δεν προβλέπονται από πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εναρμονίζονται στο Νόμο, σε περιπτώσεις όπου επικρατούν συνθήκες στην Κυπριακή Δημοκρατία που επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στο Νόμο.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας