Δ. Καλογήρου: Εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για ΚΕΠΕΥ

InBusinessNews  08/04/2021 10:51
Δ. Καλογήρου: Εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για ΚΕΠΕΥ

Δ. Καλογήρου: Εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για ΚΕΠΕΥ

InBusinessNews  08/04/2021 10:51

Μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας και εύθραυστου περιβάλλοντος, καθώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν οι επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία, η κυπριακή κεφαλαιαγορά συνεχίστηκε να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Μιλώντας στο πλαίσιο του «2nd Cyprus Forex Summit» η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Δήμητρα Καλογήρου υπογράμμισε πως το 2020 έλαβαν έγκριση 88 οντότητες, εκ των οποίων 69 δραστηριοποιήθηκαν στις συλλογικές επενδύσεις, 14 στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και 5 στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών. Σύμφωνα και με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της 783 οντότητες.

Συνεχής Ανάπτυξη
Το 2020, ανέφερε η κ. Καλογήρου, περιήλθε υπό την εποπτεία της ΕΚΚ μια νέα κατηγορία εποπτευομένων, αυτή των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΜιΔΟΕΕ ή Mini-Managers), αλλά και ένα νέο επενδυτικό προϊόν, η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, μετά από την εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών.

Ενώπιον της ΕΚΚ έχει ήδη υποβληθεί η πρώτη αίτηση απόκτησης άδειας ΜιΔΟΕΕ και η πρώτη αίτηση λειτουργίας πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Τεχνολογική αναβάθμιση
Η πρόεδρος της ΕΚΚ τόνισε πως στόχος παραμένει ο συνεχής εκσυγχρονισμός του Οργανισμού, τονίζοντας πως το 2020 ξεκίνησαν δύο σημαντικά έργα της ΕΚΚ, ο σχεδιασμός ενός πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, ο οποίος στοχεύει στη βέλτιστη οργάνωση του τεράστιου όγκου δεδομένων του Οργανισμού και η δημιουργία ενός πλαισίου έγκαιρου εντοπισμού, ορθής αξιολόγησης και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων κινδύνων/ρίσκων που διέπουν τη λειτουργία της ίδιας της Επιτροπής (Enterprise Risk management). Και τα δύο έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Παράλληλα, εντός του 2021, η ΕΚΚ θα προχωρήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων (Crypto Assets Services Providers) το οποίο προβλέπεται από την τροποποιητική νομοθεσία για την Παρεμπόδιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος για τη λειτουργία του κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων (express trusts) και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στη Δημοκρατία.

Στόχος της ΕΚΚ είναι και η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθοδολογίας για άσκηση εποπτείας βάσει δεδομένων, η οποία θα της επιτρέψει να εντοπίζει σε πρώιμο στάδιο τυχόν παρατυπίες και κινδύνους που κρύβει η αγορά, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μετεξέλιξης του Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub) σε Regulatory Sandbox. Σε αυτή την περίπτωση θα παρέχονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε δοκιμαστική βάση και σε περιορισμένη κλίμακα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Νέες νομοθεσίες
Στις προτεραιότητες της ΕΚΚ παραμένει και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιαγορά. Όπως σημείωσε η κ. Καλογήρου, μια από τις πλέον σημαντικές αλλαγές σχετίζεται με το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που αφορά αποκλειστικά τις ΕΠΕΥ (IFR/IFD), το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Ιούνιο.

Με βάση το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, οι ΕΠΕΥ θα κατηγοριοποιούνται βάσει των δραστηριοτήτων, της συστημικής σημασίας, του μεγέθους και των διασυνδέσεών τους, ενώ εισάγονται νέες υψηλότερες απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Σημαντική εξέλιξη, η οποία θα επιφέρει αλλαγές στον τομέα των επενδύσεων και ειδικά των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, είναι και η εφαρμογή του πακέτου των Κανονισμών για τις βιώσιμες επενδύσεις, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ΕΚΚ, τόνισε η κ. Καλογήρου θα συνεχίσει να τοποθετεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων της την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και προς το σκοπό αυτό διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνίας για διάλογο με τους εποπτευόμενους με στόχο την καλύτερη λειτουργία της αγοράς.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας