ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Το πρόβλημα με τα ΜΕΔ παραμένει

Δελτίο Τύπου  02/03/2021 10:15
ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Το πρόβλημα με τα ΜΕΔ παραμένει

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Το πρόβλημα με τα ΜΕΔ παραμένει

Δελτίο Τύπου  02/03/2021 10:15

Το πρόβλημα της μη ικανοποιητικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) εξακολουθεί να υπάρχει. Η μείωση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια προέρχεται από τις πωλήσεις δανείων σε επενδυτικές εταιρείες ( FUNDS). Αυτό όμως δεν έχει αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Το πρόβλημα παραμένει. Χιλιάδες Δανειολήπτες υποφέρουν, οι περιουσίες τους ξεπουλιούνται.

Δυστυχώς οι Τράπεζες συνεχίζουν μέσω των απειλών για εκποιήσεις να εισπράττουν παράνομες χρεώσεις χωρίς κανένας να τις εμποδίζει. Ο κύριος λόγος που δεν επιλύεται το πρόβλημα είναι γιατί οι Τράπεζες επιμένουν να απαιτούν πληρωμή υπολοίπου που είναι υπερχρεωμένο, βασιζόμενες στο σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων ( Υποθηκών) μέσω ιδιωτικής εκποίησης.  Αυτός είναι ο τρόπος που οι τράπεζες χρησιμοποιούν ( εκμεταλλεύονται ) την διαδικασία ιδιωτικής εκποίησης όπως ισχύει σήμερα (μετά την τροποποίηση του σχετικού Νόμου τον Ιούλιο του 2018) .

Καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα αυτή την πρακτική που είναι εντελώς απαράδεκτη γιατί στην ουσία ‘’κλέβει’’ χρήματα από τους ανυπεράσπιστους Δανειολήπτες. Παράλληλα ΔΕΝ επιλύει το πρόβλημα της μείωσης των ΜΕΔ. Επομένως πρέπει να βρεθεί τρόπος να εξαναγκαστούν οι τράπεζες, να χρησιμοποιούν τον νόμο νομοτελειακά και όχι καταχρηστικά. Δηλαδή να τον χρησιμοποιούν μόνο για τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητα αναγκαίο για να εισπράξουν το νόμιμα οφειλόμενο υπόλοιπο που οπωσδήποτε δικαιούνται.

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, μετά από πολλές καταγγελίες Δανειοληπτών και σχετική έρευνα που είχε κάνει, με ανακοινώσεις από το 2016 και μετά ( ημερ. 11/7/2016, 13/9/2016, 15/9/2016, 10/01/2017, 24/02/2017, 11/07/2017, 12/09/2017) διαμαρτύρετο για τις παράνομες χρεώσεις που κατά καιρούς χρέωναν σε όλους τους λογαριασμούς των Δανειοληπτών, οι Τράπεζες, περιλαμβανομένου και του τότε Συνεργατισμού. Πράγμα που εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.

Παρόμοιες καταγγελίες είχαμε δεχτεί και για το θέμα των εκτιμήσεων ακινήτων και την τεράστια διαφορά που παρουσιαζόταν μεταξύ των εκτιμήσεων που ετοίμαζαν οι συνεργάτες των Τραπεζών με τους εκτιμητές των Δανειοληπτών,  κατά την εκτίμηση του ίδιου ακινήτου.

Το 2016 τα καταγγείλαμε τόσο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο όσο και στην Υπηρεσία Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, οι οποίοι μας δικαίωσαν.

Πληροφορηθήκαμε από τον τύπο για τις ενέργειες του ΑΚΕΛ που σχετίζονται με τα όσα διαχρονικά καταγγέλλουμε σχετικά με τις απαράδεχτες πρακτικές των Τραπεζών και των Επενδυτικών Ταμείων. Συμμεριζόμαστε τις ενέργειες του ΑΚΕΛ που ζητά στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα για τις απαράδεκτες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Τράπεζες εκμεταλλευόμενες την αδύνατη θέση που βρίσκονται οι Δανειολήπτες. Τις ίδιες καταγγελίες δεχόμαστε και εμείς καθημερινά.

Οι εισηγήσεις μας για να επιτευχθεί ο σκοπός του Νόμου είναι :

  1. Επαναφορά του Νομικού Πλαισίου για τις εκποιήσεις που ίσχυε το 2015.

Φυσικά αυτόθα αντικριστεί από τους Ευρωπαίους Επόπτες μας, σαν επέμβαση στο σύστημα εκποιήσεων που μας επεβλήθητον Ιούλιο του 2018. Το βάρος όμως θα το έχουν οι Τράπεζες, αφούαυτές είναι που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για την καταχρηστική συμπεριφορά τους προς τους Δανειολήπτες καταπατώντας τονσκοπό του Νόμου.

Η συμπεριφορά αυτή θα κοινοποιηθεί στην Βουλή στην οποία θα προσφύγουν οι Δανειολήπτες για προστασία . Το σύστημα πρέπει να προστατευθεί, παράλληλα όμως θα πρέπει να προστατευθούν και οι Δανειολήπτες οι οποίοι δεν πρέπει να αφεθούν έρμαιο στα χέρια των Τραπεζών. Ευχόμαστε οι Τράπεζες να συνέλθουν, αφού θα κινδυνεύσουν άμεσα να χάσουν τα όπλα τους που χρησιμοποιούν καταχρηστικά.

  1. Να εισαχθεί πρόνοια στον Νόμο που να επιβάλλει ποινή στην Τράπεζα που χρησιμοποιεί τον   Νόμο καταχρηστικά και όχι νομοτελειακά για να αποκομίσει παράνομο κέρδος, καταπατώντας τον σκοπό του. Για την παράβαση και το ύψος της ποινής θα αποφασίζει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κατόπιν καταγγελίας του Δανειολήπτη .

  1. Να αποτελεί λόγο έφεσης επί της Ειδοποίησης Τύπου ΙΑ το γεγονός ότι εκκρεμεί αγωγή αναφορικά με την Ειδοποίηση Ι.

Θυμίζουμε ότι το επιχείρημα των Τραπεζών που επέφερε την κατάργηση του προηγούμενου καθεστώτος (του 2015) ήταν ότι δεν ήταν σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ για τα ΜΕΔ,να καθυστερούν οι εκποιήσεις μέχρι να δικαστεί η αγωγή, που σήμαινε πρακτικά 5-6 χρόνια καθυστέρηση. Επίσης να συσσωρεύονται τόκοι μέχρι να δικαστεί η αγωγή.

Το επιχείρημα αυτό τώρα κατέστη έωλο εφόσον σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του περί Δικαστηρίων Νόμου που ήδη συζητείται στην Βουλή και σύντομα αναμένεται να γίνει Νόμος, αγωγές με αντικείμενο πιστωτικές διευκολύνσεις θα εκδικάζονται εντός 60 ημερών.

  1. Υιοθέτηση της Πρότασης Νόμου που εισηγηθήκαν ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑΤ και ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας ( Σ.Π.Π.Κ ) για εμπλοκή του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου μετά από αίτημα δανειολήπτη που λαμβάνει ειδοποίηση τύπου «Ι» , για παραπομπή σε διαιτησία της χρηματοοικονομικής διαφοράς που υπάρχει με την τράπεζα. Η Πρόταση Νόμου κατατέθηκε ήδη στην Βουλή και αναμένεται σύντομα να συζητηθεί. Συγκεκριμένα η πρόταση προνοεί: 

« 1. Ο χρεώστης δύναται, σε περίπτωση που λάβει έγγραφη ειδοποίηση κατά τον τύπο ‘’Ι’’ , να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο, προκειμένου να παραπέμψει σε διαιτησία χρηματοοικονομική διαφορά που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 Η , κατά τα προβλεπόμενα στον περί Διαιτησίας Νόμο.

2. Ο χρεώστης δύναται να υποβάλει την κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) αίτηση, εντός δέκα ( 10) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης τύπου « Ι » : Νοείται ότι, το περιεχόμενο και η διαδικασία της αίτησης καθορίζονται σε Οδηγία του Επιτρόπου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 21.

3. Ο διαιτητής, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της παραπομπής, λαμβάνει απόφαση επί της χρηματοοικονομικής διαφοράς.

4. Κατόπιν έκδοσης της απόφασης του διαιτητή, χρεώστης και πιστωτής διατηρούν τα δικαιώματα τους όπως προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.»

                                                                                              

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας