Πρωτοβουλία ΧΑΚ για συντονισμό των αναπτυξιακών φορέων για προσέλκυση επενδύσεων

Δελτίο Τύπου  10/02/2021 13:12
Πρωτοβουλία ΧΑΚ για συντονισμό των αναπτυξιακών φορέων για προσέλκυση επενδύσεων

Πρωτοβουλία ΧΑΚ για συντονισμό των αναπτυξιακών φορέων για προσέλκυση επενδύσεων

Δελτίο Τύπου  10/02/2021 13:12

Το ΧΑΚ ανέλαβε πρωτοβουλία για συντονισμό όλων των αναπτυξιακών φορέων του τόπου, με σκοπό την ετοιμασία προτάσεων προς την Κυβέρνηση για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μέσα από διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες.

Στα πλαίσια αυτά, οργάνωσε διαδικτυακή σύσκεψη την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα οικονομικής και εταιρικής ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Στη σύσκεψη αυτή, παρευρέθηκαν οι Προέδροι και αξιωματούχοι του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), του Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων Κύπρου (CIPA), του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) και του Cyprus Fiduciary Association (CYFA).

Δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, στο πλαίσιο ενός ανοικτού διαλόγου, για ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή διαπιστώσεων, αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στα πιο πάνω θέματα. Συζητήθηκε επίσης η προσπάθεια για διατύπωση κοινών δράσεων, με στόχο να υποβληθούν εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Αρχές, για προώθηση τους.  Στόχευση είναι όπως, μέσω της υλοποίησης τέτοιων εισηγήσεων, να επέλθει πρακτικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα συμβάλει αποτελεσματικά, προς την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι οποιοιδήποτε μελλοντικοί σχεδιασμοί/ρυθμίσεις της Πολιτείας για προσέλκυση νέων επενδύσεων, θα πρέπει να εστιάζονται στην ύπαρξη των  απαραίτητων εχεγγύων και διαφανών κριτηρίων, καθώς και ορθολογικών διαδικασιών, που θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία της Κύπρου, των θεσμών και των εταιρειών της, μέσω της επάρκειας και αποτελεσματικότητας τέτοιων ρυθμίσεων που θα εισαχθούν.  Ανέφερε επίσης ότι το Χρηματιστήριο, με τις Αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες του και με την υφιστάμενη διάρθρωση, θεσμικό υπόβαθρό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του, παρέχει όλα τα εχέγγυα για να συμβάλει με θετικό τρόπο, στην ευρύτερη αυτή προσπάθεια αναζωογόνησης των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι τοποθετήσεις που έγιναν από τους παρόντες στη σύσκεψη αξιωματούχους των πιο πάνω Οργανισμών/Συνδέσμων, εστιάστηκαν επιγραμματικά στην ανάγκη για την ύπαρξη ενός ευέλικτου και διαφανούς πλαισίου, όπου θα ενθαρρύνονται και θα προσελκύονται στοχευμένα και αποτελεσματικά, εγχώριες και ξένες επενδύσεις σε παραγωγικούς/ αναπτυξιακούς τομείς, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Κυπριακών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας