Καμία εξαίρεση στην 9μήνη αναστολή καταβολής δόσεων

Χαράλαμπος Μιχαήλ  22/01/2021 13:15
Καμία εξαίρεση στην 9μήνη αναστολή καταβολής δόσεων

Καμία εξαίρεση στην 9μήνη αναστολή καταβολής δόσεων

Χαράλαμπος Μιχαήλ  22/01/2021 13:15

Σαφείς οι αναθεωρημένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) προς τις τράπεζες της ευρωζώνης που ψηφίστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα ως μέτρο για να υποβοηθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημίας.

Όπως τονίζεται στις κατευθυντήριε γραμμές της ΕΑΤ, αναστολή καταβολής δόσεων μπορεί να ισχύσει συνολικά μόνο για 9 μήνες. Δηλαδή καμία τράπεζα σε καμία χώρα της ευρωζώνης, ούτε με απόφαση Υπουργού Οικονομικών, δεν δικαιούται μορατόριουμ δόσεων πέραν των 9 μηνών.

Εξ ου και τα αυστηρά κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές που συγκαταλέγονται στο διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών στις 15 Ιανουαρίου, μετά από σχετική διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που υπάρχουν και τις αναφορές ότι η Ελλάδα έχει επεκτείνει την αναστολή καταβολής δόσεων μέχρι τα τέλη Μαρτίου το 2021, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως οι εν λόγω αναφορές αποτελούν είτε προϊόν παραπληροφόρησης είτε μη σωστής ενημέρωσης για τις αποφάσεις που πήρε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για το θέμα.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά και την ψήφιση από την ΕΑΤ τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες τον Δεκέμβριου 2020, ανακοίνωσε πως:

«Επιχειρήσεις και ιδιώτες με ενήμερες οφειλές την 30/9/2020 που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν, εάν αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, να αιτηθούν την ένταξη τους σε σχετικό πρόγραμμα μέχρι την 31 Μαρτίου 2021 και για μέγιστη διάρκεια έως 9 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν πληγεί από την παρούσα κρίση και έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν να αιτηθούν μέχρι την 31/3/2021 την παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

Με τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής δόσεων οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες αναμένεται να συνεχίσουν την ομαλή εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων».

Συνεδρίες ΕΑΤ
Αξίζει να επισημανθεί πως στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, δεν υπήρχε ο περιορισμός των 9 μηνών. Οι κατευθυντήριες δημοσιεύθηκαν στις 2 Απριλίου 2020 για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα μπορούν να χορηγούν διακοπές πληρωμής σε πελάτες αποφεύγοντας την αυτόματη ταξινόμηση των ανοιγμάτων. Με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, τον Ιούνιο του 2020, η ΕΑΤ επέκτεινε την ημερομηνία εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της κατά τρεις μήνες, από τις 30 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και στις 21 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργησή της καθώς απορρίφθηκε το αίτημα ορισμένων μελών για επέκταση της ημερομηνίας εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2020, λόγω και του δεύτερου κύματος της πανδημίας, η ΕΑΤ σε συνεδρία της αποφάσισε την επανενεργοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών με δύο περιορισμούς.

- Μόνο τα δάνεια που έχουν ανασταλεί, αναβληθεί ή μειωθεί βάσει γενικής αναστολής πληρωμών το πολύ 9 μήνες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής που είχαν χορηγηθεί προηγουμένως, μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή των Οδηγιών.

- Τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να τεκμηριώσουν τα σχέδιά τους για την εκτίμηση ότι τα ανοίγματα που υπόκεινται σε γενική απαγόρευση πληρωμών δεν θα καταστούν μη πληρωτέα.

Οι τράπεζες θα την πληρώσουν
Σε περίπτωση που υπάρχει παράκαμψη της ρήτρας των 9 μηνών, ο SSM αναμένεται να κρίνει παράνομη την ενέργεια αυτή και να καλέσει το πιστωτικό ίδρυμα που παράκαμψε την ρήτρα, να συμπεριλάβει την εν λόγω δανειακή σύμβαση στις Μη Εξυπηρετούμενες της Χοηργήσεις (ΜΕΧ). Άρα σε περίπτωση επέκτασης του μορατόριουμ πέραν των 9 μηνών, οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μεγαλύτερο κύμα ΜΕΧ και κατά συνέπεια θα υπάρξουν απαιτήσεις για αύξηση των κεφαλαίων τους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας