Κεφαλαιαγορά: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για επτά εταιρείες

  18/01/2021 13:36
Κεφαλαιαγορά: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για επτά εταιρείες

Κεφαλαιαγορά: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για επτά εταιρείες

  18/01/2021 13:36

Την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων επτά εταιρειών αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), στη συνεδρία της ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2021.

Πρόκειται για τις εταιρείες:
1. Cyprus Trading Corporation Plc
2. Woolworth (Cyprus) Properties Plc
3. Ermes Department Stores Plc
4. Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ
5. Regallia Holdings & Investments Public Ltd
6. Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ και
7. Harvest Capital Management Public Ltd.

Συγκεκριμένα:  
Για τις Εταιρείες Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Ermes Department Stores Plc
η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΚΚ αποφάσισε να ζητήσει την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο ΧΑΚ από την 18η Ιανουαρίου 2021 μέχρι τη συμμόρφωσή τους και το αργότερο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2021, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Για τις Εταιρείες Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Regallia Holdings & Investments Public Ltd η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι οι εταιρείες, δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Επιτροπή, με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση των εν λόγω εταιρειών.

Για τις Εταιρείες Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Harvest Capital Management Public Ltd η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Επιτροπή, με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση των εν λόγω εταιρειών.

Σημειώνεται καταληκτικά ότι η ΕΚΚ αποφάσισε να ζητήσει την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο ΧΑΚ από την 18η Ιανουαρίου 2021 μέχρι τη συμμόρφωσή τους και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας