Ελληνική Τράπεζα: Ανακοινώνει αποτελέσματα την 1η Δεκεμβρίου

InBusinessNews  20/11/2020 11:48
Ελληνική Τράπεζα: Ανακοινώνει αποτελέσματα την 1η Δεκεμβρίου

Ελληνική Τράπεζα: Ανακοινώνει αποτελέσματα την 1η Δεκεμβρίου

InBusinessNews  20/11/2020 11:48
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

RELATED ARTICLES

 
Τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την Τρίτη, 1 η Δεκεμβρίου 2020, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας