Στο 3,08% ανέβηκε το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια

InBusinessNews  30/09/2020 12:51
Στο 3,08% ανέβηκε το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια

Στο 3,08% ανέβηκε το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια

InBusinessNews  30/09/2020 12:51

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Αύγουστο 2020. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2020. 

RELATED ARTICLES


Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

  • Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε οριακή αύξηση στο 0,10%, σε σύγκριση με 0,09% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε άνοδο στο 0,16%, σε σύγκριση με 0,03% τον προηγούμενο μήνα.
Επιτόκια Δανείων
  • Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε στο 3,08%, σε σύγκριση με 2,90% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας κατέγραψε άνοδο στο 2,08%, σε σύγκριση με 2,05% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,20%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. επίσης παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,05%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Ποσά νέων δανείων
Τον Αύγουστο του 2020 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €217,4 εκ., σε σύγκριση με €241,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:
  • Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €13,5 εκ., σε σύγκριση με €16,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας κατέγραψαν πτώση στα €55,9 εκ., σε σύγκριση με €97,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασαν αύξηση στα €37,0 εκ., σε σύγκριση με €33,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. σημείωσαν άνοδο στα €100,5 εκ., σε σύγκριση με €74,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας