Τρ. Κύπρου και κορωνοϊός: Οι γραμμές άμυνας κατά νέου κύκλου NPLs

InBusinessNews  30/09/2020 06:34
Τρ. Κύπρου και κορωνοϊός: Οι γραμμές άμυνας κατά νέου κύκλου NPLs

Τρ. Κύπρου και κορωνοϊός: Οι γραμμές άμυνας κατά νέου κύκλου NPLs

InBusinessNews  30/09/2020 06:34

Αισιοδοξία σε σχέση με το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης που δημιούργησε ο κορωνοϊός, στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο εκφράζει εμμέσως η Τράπεζα Κύπρου μέσω της τελευταίας παρουσίασης προς επενδυτές με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου.

RELATED ARTICLES

Ειδικότερα για τους τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο, δηλαδή τον τουρισμό κατά κύριο λόγο και το εμπόριο κατά δεύτερο, η τράπεζα παραθέτει κάποια στοιχεία τα οποία κάνουν, ως ένα βαθμό, ring-fenced τo συγκεκριμένο δανειακό χαρτοφυλάκιο.

Όσον αφορά τον τουριστικό τομέα, τα δάνεια που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, ύψους 1 δισ. ευρώ αφορούσαν κατά κύριο λόγω αναπτύξεις διαμονής ενώ πολύ μικρότερα ποσά δόθηκαν για έργα που σχετίζονται με τον τομέα της εστίασης. Η τράπεζα σημειώνει πως η πλειοψηφία των πελατών εισήλθαν στην κρίση με σημαντική ρευστότητα λόγω και της ισχυρής απόδοσης που κατέγραψαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως στις 30 Ιουνίου, οι πελάτες της τράπεζας που δραστηριοποιούνταν στον τουριστικό τομέα είχαν διαθέσιμη ρευστότητα 310 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 260 εκατ. ευρώ αποτελούσαν καταθέσεις. Ποσό δηλαδή αντίστοιχο με το 25% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός πως το 95% των συγκεκριμένων δανείων βρίσκονται στο πρόγραμμα αναστολής δόσεων. Η τράπεζα καταγράφει επίσης ως υποβοηθητικά τα ειδικά κυβερνητικά σχέδια για στήριξη του τομέα.

Όσον αφορά του τομέα του εμπορίου, λόγω δανείων που παραχώρησε τα τελευταία χρόνια, ανέρχεται και πάλι στο 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 290 εκατ. ευρώ παραχωρήθηκαν σε υπεραγορές, φαρμακεία κι άλλες βασικές επιχειρήσεις του τομέα και τα υπόλοιπα 710 εκατ. ευρώ αφορούν άλλους τομείς του εμπορίου. Ο συγκεκριμένος τομέας είχε ακόμα πιο ισχυρή ρευστότητα με τα μη χρησιμοποιημένα ποσά (καταθέσεις-παρατραβήγματα) στις 30 Ιουνίου να ανέρχονται σε 880 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 560 εκατ. ευρώ αφορούν σε καταθέσεις.

Από τις επιχειρήσεις του τομέα του εμπορίου, το 29% θεωρούνται χαμηλού ρίσκου σε σχέση με την πανδημία. Την ίδια ώρα, το 59% αυτών των δανείων βρίσκονται στο σχέδιο αναστολής δόσεων.

Όσον αφορά τους ιδιώτες δανειολήπτες, η τράπεζα σημειώνει πως για το 60% των στεγαστικών δανείων, o λόγος δανείου προς αξία είναι κάτω από 65% ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό εξασφάλισης.   

Γενικότερα, η τράπεζα σημειώνει πως οι πρακτικές δανειοδότησης που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια, σήμερα την προστατεύουν από τις επιπτώσεις της κρίσης. Ενδεικτικά αναφέρεται στην έμφαση που είχε δοθεί στην ικανότητα αποπληρωμής, στα αυστηρά κριτήρια της αρχικής δανειοδότησης, τον αποδοτικό μηχανισμό εκποιήσεων που υπάρχει.
 

Τομείς παραχώρησης νέων δανείων
 
Αξία Δανείων (δισ. ευρώ) Μέγεθος αντίκτυπου πανδημίας
Ξενοδοχεία και Εστίαση 1.06 Υψηλός (12% του χαρτοφυλακίου)
Ανάπτυξη Γης 1.02 Χαμηλός
Εμπόριο 1 Μέτριος
Επαγγελματικές Υπηρεσίες 0.60 Χαμηλός
Κατασκευές 0.53 Μεσαίος
Βιομηχανία/Μεταποίηση 0.33 Μέτριος
Ιδιώτες 3.97 -
Σύνολο 9.15 -
 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας