Ελληνική: Κέρδη €17,7 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο

InBusinessNews  25/09/2020 09:29
Ελληνική: Κέρδη  €17,7 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο

Ελληνική: Κέρδη €17,7 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο

InBusinessNews  25/09/2020 09:29

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €17,7 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατέγραψε το Συγκρότημα της Ελληνικής Τράπεζας, διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση με τον ΔείκτηΚεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται στο 19,8% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,2%, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

RELATED ARTICLESΣημαντική μείωση καταγράφηκε και του κινδύνου στον ισολογισμό με τον  Δείκτης ΜΕΧ (Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις) να διαμορφώνεται στο 19,5% και οι καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 3,5%.

Δήλωση Προσωρινού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Φοίβου Στασόπουλου:
Η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει την κυπριακή και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, με τη σταδιακή επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης.

Βασική μας προτεραιότητα όλο αυτό το διάστημα ήταν η προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών μας, συνεχίζοντας να εξυπηρετούμε τη διευρυμένη πελατειακή μας βάση. Από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης θέσαμε άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το προσωπικό.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 22,2% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 487%) είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας σε αυτές τις άνευ προηγουμένου δύσκολες στιγμές. Κατά την 1η Εξαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ανήλθε στα €439 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην αναστολή των δόσεων για περίπου από 21 χιλιάδες πελάτες με δάνεια ύψους €2.8 δισεκατομμύρια, ενώ η Τράπεζα συμμετέχει σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης.    

Ακολούθως της αποχώρησης του πρώην Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή μας κ. Ιωάννη Μάτση θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους πελάτες μας ότι για εμάς στην Ελληνική Τράπεζα οι εργασίες συνεχίζονται «ως συνήθως», δίνοντας έμφαση στη Σταθερότητα, στη Συνοχή και στην Ανθεκτικότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στρατηγικούς μας στόχους και στη μετεξέλιξη της Τράπεζας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία και τη δέσμευσή τους σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και την ψήφο εμπιστοσύνης τους. Τους διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μία ευέλικτη και κερδοφόρα τράπεζα.
 
ΑΠΟΔΟΣΗ
Κέρδος πριν τις ζημιές απομείωσης για την 1η εξαμηνία 2020 στα €64,1 εκατ.

Ζημιές απομείωσης για την 1η εξαμηνία 2020 στα €42,4 εκατ. με δείκτη ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων στο 1,7%

Οι ζημιές απομείωσης για την 1η εξαμηνία 2020 περιλαμβάνουν €38,5 εκατ. χρέωση που σχετίζεται με το αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού

Το κέρδος μετά την φορολογία για την 1η εξαμηνία 2020 στα €17,7 εκατ.

Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία 2020 στα €140,5 εκατ. και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις 1,84%

Λογιστική αξία ανά μετοχή στα €2,53

 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας (CET1) διαμορφώθηκε στο 19,75% ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,22%

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις και συγκρίνονται ευνοϊκά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αποφάσεις των αρχών για χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον

 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Οι προσπάθειες για αντιμετώπιση των ΜΕΧ μέσω οργανικών και μη-οργανικών λύσεων συνεχίζονται

Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 19,5%  και Δείκτης κάλυψης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 58,3%

Καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 3,5%

 
ΔΟΜΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 487% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €5,6 δισ.

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,1%

Μια ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής

 
 
 
                                                                                                                                 
 

 

[1] Με μεταβατικές διατάξεις.

[2] Καθαρές ΜΕΧ=ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας