Γιώργος Χατζαντωνάς: Διευθυντής Διεύθυνσης Απομόχλευσης στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Δελτίο Τύπου  05/08/2020 14:21
Γιώργος Χατζαντωνάς: Διευθυντής Διεύθυνσης Απομόχλευσης στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Γιώργος Χατζαντωνάς: Διευθυντής Διεύθυνσης Απομόχλευσης στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Δελτίο Τύπου  05/08/2020 14:21
Η Διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε τον διορισμό του κ. Γιώργου Χατζαντωνά, στη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Απομόχλευσης και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου.

RELATED ARTICLESΟ κ. Χατζαντωνάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και στις Πολιτικές Επιστήμες από το University of Oxford και μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά από το London Business School.Eίναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καθώς επίσης και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, Λύσεων και Αναδιαρθρώσεων δανείων και Επενδύσεων καθώς επίσης και στον τομέα της Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή Τράπεζα.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας