Τράπεζα Κύπρου: Απέρριψε 4.229 πελάτες του 2019

  01/07/2020 16:11
Τράπεζα Κύπρου: Απέρριψε 4.229 πελάτες του 2019

Τράπεζα Κύπρου: Απέρριψε 4.229 πελάτες του 2019

  01/07/2020 16:11
Συνολικά 4.229 υφιστάμενους και νέους δυνητικούς πελάτες απέρριψε η Τράπεζα Κύπρου το 2019 για λόγους συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας για την περσινή χρονιά, που εξέδωσε σήμερα η τράπεζα.

RELATED ARTICLES


 
Ειδικότερα, στα βασικά επιτεύγματα για το 2019,  αναφέρεται ότι πέρσι τερματίστηκαν ή ανεστάλησαν 2.760 σχέσεις με πελάτες, ενώ απορρίφθηκαν συνολικά 1.469 δυνητικοί νέοι πελάτες αποκλειστικά για λόγους συμμόρφωσης.  Η τράπεζα διαβεβαιώνει επίσης ότι το 2020 η συμμόρφωση της με τους κανόνες κατά της διαφθοράς θα είναι συνεχής.
 
Σε ό,τι αφορά στους στόχους όσον αφορά τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες για την τρέχουσα χρονιά, η τράπεζα περιλαμβάνει τη λειτουργία των πρώτων ηλεκτρονικών καταστημάτων, που θα προσφέρουν «έξυπνες» υπηρεσίες και καινοτόμες τεχνολογίες.
 
Αναφορικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η τράπεζα αναφέρει ότι κατά το 2019 οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατέγραψαν εξοικονόμηση σχεδόν 1,5 εκατομμυρίων κιλοβατώρων, ενώ για την φετινή χρονιά αναφέρεται ότι στόχος είναι η συνέχιση εγκατάστασης λαμπτήρων LED στα υπόλοιπα κτίρια και υποκαταστήματα της τράπεζας, εφαρμογή της ψηφιοποίησης σε όλα τα τμήματα και η βελτίωση του προγράμματος paper-less σε όλα τα τμήματα.

Εξάλλου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, πρόκειται για την τρίτη έκθεση εταιρικής ευθύνης, στην οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο όραμα, την προσέγγιση, τις στρατηγικές και τις δράσεις της τράπεζας για τη βιωσιμότητα.
 
Η έκθεση, που ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων της νομοθεσίας και παρά την εκδήλωση της πανδημίας, αναλύει λεπτομερώς τις δράσεις και ενέργειες που αναλαμβάνονται αναφορικά με τη λειτουργία της τράπεζας, ως υπεύθυνος οργανισμός, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών με γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα και την ακεραιότητα.
 
Παρουσιάζει τις επιδόσεις της Τράπεζας σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, με συνοπτικό και συνεπή τρόπο και επικεντρώνεται στα στοιχεία που είναι σημαντικά για τα ενδιαφερόμενα μέρη της δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ικανότητα της τράπεζας να δημιουργεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία.
 
Επίσης, προβάλλει τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες που έχει θέσει και τον θετικό αντίκτυπο που δημιουργεί με την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Ατζέντας 2030 για τη Βιωσιμότητα.
 
Το πλαίσιο Βιωσιμότητας εστιάζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Διακυβέρνηση-Ακεραιότητα- Διαχείριση Κινδύνων, ο Άνθρωπος, η Κοινωνία, το Περιβάλλον και οι Υπεύθυνες Υπηρεσίες.
 
 Η έκθεση εκπονήθηκε για ενίσχυση της δέσμευσης της Τράπεζας έναντι των ενδιαφερομένων μερών της, σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρέχει μια πλήρη ενημέρωση, ανάμεσα σε άλλα, για τη στρατηγική της Τράπεζας, την προσέγγιση που ακολουθήθηκε, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Επίσης, αποτελεί μοχλό διαφάνειας αναφορικά με τα μη οικονομικά αποτελέσματά της.
 
Τέλος, αναφέρεται ότι η έκθεση ετοιμάστηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (Global Reporting Initiative - GRI) με επίπεδο Core.
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας