Μοίρασε πρόστιμα σε 18 εταιρείες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

InBusinessNews  01/07/2020 12:17
Μοίρασε πρόστιμα σε 18 εταιρείες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μοίρασε πρόστιμα σε 18 εταιρείες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

InBusinessNews  01/07/2020 12:17

Πρόστιμα σε 18 εταιρείες επέβαλε το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στη συνεδρία του ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το οικονομικό έτος 2018. 

RELATED ARTICLES

  
 
Συγκεκριμένα, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες καθότι δεν δημοσιοποίησαν την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το οικονομικό έτος 2018 ως όφειλαν, εντός 4 μηνών από τη λήξη του οικονομικού τους έτους, ήτοι μέχρι τις 2 Μαΐου 2019, ως ακολούθως:

 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000 στην εταιρεία Harvest Capital Management Public Ltd
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €9.500 έκαστος στις εταιρείες: Liberty Life Insurance Public Company Ltd, Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc και Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €8.500 στην εταιρεία A.L. Prochoice Group Public Ltd
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €6.500 στην εταιρεία Rolandos Enterprises Public Ltd
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.000 έκαστος στις εταιρείες: Regallia Holdings & Investments Public Ltd και Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €4.750 έκαστος στις εταιρείες: Elma Holdings Public Company Ltd, Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.750 στην εταιρεία CPI Holdings Public Ltd
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000 στην εταιρεία Ch. Charilaou Group Plc
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000 στην εταιρεία Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.500 στην εταιρεία Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.500 στην εταιρεία Unigrowth Investments Public Ltd

 
Παράλληλα, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες καθότι δεν υπέβαλαν στην ΕΚΚ την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση ως ακολούθως:
 

 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000 έκαστος στις εταιρείες: Harvest Capital Management Public Ltd, Liberty Life Insurance Public Company Ltd, Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc και Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ
 • Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.500 έκαστος στις εταιρείες: Elma Holdings Public Company Ltd, Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd, Regallia Holdings & Investments Public Ltd και Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας