Οι αλλαγές στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

InBusinessNews  27/05/2020 09:59
Οι αλλαγές στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

Οι αλλαγές στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

InBusinessNews  27/05/2020 09:59
Tα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») στις αντίστοιχες συνεδρίες τους στις 26 Μαΐου 2020 επανεξέλεξαν τον κ. Ευστράτιο-Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου ως Πρόεδρο και εξέλεξαν την κα Lyn Grobler ως Αντιπρόεδρο, διαδεχόμενη τον κ. Maksim Goldman, στο κάθε ένα από αυτά.

RELATED ARTICLES


 
Εγκρίθηκε επίσης η πιο κάτω σύνθεση των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από 1 Ιουνίου 2020:
 
Επιτροπή Ελέγχου
 
1. Νίκος Σοφιανός (Πρόεδρος) 2. Arne Berggren 3. Πόλα Χατζησωτηρίου  4. Michael Heger 5. Ιωάννης Ζωγραφάκης
 
Επιτροπή Δεοντολογίας
 
1. Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος) 2. Maksim Goldman 3. Michael Heger 4. Μαρία Φιλίππου
 
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

 
1. Μαρία Φιλίππου (Πρόεδρος) 2. Maksim Goldman 3. Lyn Grobler 4. Michael Heger   Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
1. Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος) 2. Arne Berggren 3. Lyn Grobler 4. Μαρία Φιλίππου
 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
 
1. Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος) 2. Maksim Goldman 3. Πόλα Χατζησωτηρίου 4. Νίκος Σοφιανός
 
Επιτροπή Τεχνολογίας
 
1. Lyn Grobler (Πρόεδρος) 2. Arne Berggren 3. Πόλα Χατζησωτηρίου 4. Ιωάννης Ζωγραφάκης

Η συμμετοχή του κ. Νίκου Σοφιανού στην Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου θα έχει από την ημερομηνία έγκρισής του ως Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης θα προεδρεύει προσωρινά την Επιτροπή Ελέγχου.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας