Ελληνική Τράπεζα: Συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ με συνδεδεμένα πρόσωπα

InBusinessNews  19/05/2020 10:13
Ελληνική Τράπεζα: Συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ με συνδεδεμένα πρόσωπα

Ελληνική Τράπεζα: Συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ με συνδεδεμένα πρόσωπα

InBusinessNews  19/05/2020 10:13
H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία στο πλαίσιο ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων, ανακοίνωσε στο ΧΑΚ και τη σύναψη συμφωνιών με τις εταιρείες Logicom Solutions Ltd, NewCytech Business Solutions Ltd και NewCytech Distribution Ltd, οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της Logicom Services Ltd, η οποία έμμεσα κατέχει πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  Οι υπό αναφορά συμφωνίες συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και αφορούν αγορά συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού και άλλων συναφών προϊόντων καθώς και αδειών χρήσης.
 
Συγκεκριμένα, για το 2019, το συνολικό ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες που συνάφθηκαν με τη Logicom Solutions Ltd ανέρχεται στο ποσό των €7.629.312,38 πλέον ΦΠΑ, το συνολικό ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες που συνάφθηκαν με τη NewCytech Business Solutions Ltd ανέρχεται στο ποσό των €2.481.955,73 πλέον ΦΠΑ και το συνολικό ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες που συνάφθηκαν με τη NewCytech Distribution Ltd ανέρχεται στο ποσό των €3.378,00 πλέον ΦΠΑ.
 
Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι, εντός του 2019, έχει προβεί στην πώληση ακινήτου, σε συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού ενός εκ των διευθυντών των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2019, δηλαδή της KPMG Limited.  Το ποσό της συναλλαγής ανέρχεται στο €1.150.000,00 πλέον ΦΠΑ (στο βαθμό που εφαρμόζεται) και συνάφθηκε κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.  Το ακίνητο, αποκτήθηκε από την Εταιρεία στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων πελάτη της Εταιρείας.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας