Κεντρική: Όχι σε μερίσματα και buyback μετοχών μέχρι Οκτώβριο 2020

Κεντρική: Όχι σε μερίσματα και buyback μετοχών μέχρι Οκτώβριο 2020

Κεντρική: Όχι σε μερίσματα και buyback μετοχών μέχρι Οκτώβριο 2020

Η Κεντρική Τράπεζα με εγκύκλιο της προς τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων τους καλεί να προβούν άμεσα σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάσιμους δανειολήπτες, να αντεπεξέλθουν της πρωτόγνωρης και δύσκολης αυτής περίοδο.

RELATED ARTICLES


Με λίγα λόγια τους καλεί να αξιοποιήσουν το ποσό των €1,4 δις για αναδιαρθρώσεις το οποίο εξασφάλισε ο Διοικητής από τη Φρανκφούρτη.

Σημειώνει επίσης, ότι συστήνεται η αποφυγή της επιβολής χρεώσεων κατά τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης οι οποίες να μην είναι πλήρως επεξηγημένες και συγχρόνως κατανοητές από το δανειολήπτη.

Παράλληλα τους συστήνει όπως στη στρατηγική που εφαρμόζουν για τη διαχείριση καθυστερήσεων να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πλείστοι των δανειοληπτών που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις συνέπειες του COVID 19

Τονίζει ακόμη πως λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα από την Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει τα στοιχεία και η πληροφόρηση που ζητούνται από τους δανειολήπτες να γίνεται χωρίς την απαίτηση φυσικής τους παρουσίας.

Παράλληλα σε άλλη εγκύκλιο προς όλα τα λιγότερα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα τονίζει την ανάγκη να διατηρήσουν την κεφαλαιακή τους βάση για να στηρίξουν την πραγματική οικονομία και συστήνει να αποφύγουν τα ακόλουθα μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2020 :

-Την οποιαδήποτε διανομή μερίσματος
-Την έκδοση αμετάκλητων δεσμεύσεων για διανομή μερίσματος για τα έτη 2019 και 2020
-Οποιαδήποτε εξαγορά ιδίων μετοχών προς ανταμοιβή των μετόχων της.

Τέλος αναφέρει πως τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με την υπό αναφορά σύσταση, θα πρέπει να παρέχουν άμεσα εξηγήσεις στην Κεντρική Τράπεζας.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας