Ελληνική: Στις 15 Απριλίου συνέρχεται το ΔΣ της Τράπεζας

InBusinessNews  03/04/2020 12:30
Ελληνική: Στις 15 Απριλίου συνέρχεται το ΔΣ της Τράπεζας

Ελληνική: Στις 15 Απριλίου συνέρχεται το ΔΣ της Τράπεζας

InBusinessNews  03/04/2020 12:30
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 
Η ανακοίνωση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα γίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης. 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας