Μέτρα Κεντρικής Τράπεζας για ακάλυπτες επιταγές λόγω COVID-19

InBusinessNews  24/03/2020 18:10
Μέτρα Κεντρικής Τράπεζας για ακάλυπτες επιταγές λόγω COVID-19

Μέτρα Κεντρικής Τράπεζας για ακάλυπτες επιταγές λόγω COVID-19

InBusinessNews  24/03/2020 18:10

Ως αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση του COVID-19 και με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε μέτρα, τα οποία τίθενται σε άμεση ισχύ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, ως ακολούθως:

  • Αναστολή του χρονικού περιθωρίου των 15 ημερών για εκ νέου παρουσίαση επιταγής με ανεπαρκή υπόλοιπα προτού καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών (ΚΑΠ).

 

  • Αναστολή του χρονικού περιθωρίου ενός μηνός που δίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τακτοποίηση εκάστης ακάλυπτης επιταγής από την ημερομηνία επιστροφής της ως ακάλυπτη, έτσι ώστε να δύναται η διαγραφή των προσώπων αυτών από το ΚΑΠ.

Επιπρόσθετα, η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΑΠ θα εξετάζει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, αιτήματα διαγραφής, με προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών, από καταχωρημένα στο ΚΑΠ πρόσωπα, τα οποία με οδηγίες ή εντολή των Αρχών εμπίπτουν είτε στην Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)], είτε αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο Ευπαθών Ομάδων και απουσίασαν ή απουσιάζουν από την εργασία τους για προστασία της υγείας τους ή / και μη επιδείνωσής της.

Τα πιο πάνω μέτρα έχουν κριθεί απαραίτητα για συνέχιση της λειτουργίας του ΚΑΠ, διαφυλάττοντας τη χρήση των επιταγών και των συμφερόντων των δικαιούχων.

Η ΚΤΚ διευκρινίζει ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως ενθάρρυνση για κατάχρηση των επιταγών. Το κοινό καλείται να κάνει συνετή χρήση των επιταγών, αφού η έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρισμα συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου (ΚΕΦ. 154).

Η ΚΤΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και αν το κρίνει αναγκαίο θα προβεί στην περαιτέρω λήψη μέτρων ή/και αναθεώρηση των ήδη εξαγγελθέντων μέτρων.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας