Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών

InBusinessNews  27/02/2020 18:00
Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών

Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών

InBusinessNews  27/02/2020 18:00
Στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού διατήρησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Απριλίου 2020 - 30 Ιουνίου 2020. 

RELATED ARTICLES


 
Το απόθεμα αυτό αφορά τόσο το κάθε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα όσο και την κάθε κυπριακή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η οποία παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
 
Σύμφωνα με την ΚΤΚ το απόθεμα καθορίστηκε στο 0% δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη των 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Αναφέρεται, τέλος, ότι πέραν της απόκλισης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης. 

Οι επιπρόσθετοι δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, αφορούν το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες.
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας