Χρημ. Επίτροπος: Καταστρατήγηση όρου των συμφωνηθέντων για Εστία σε έγγραφα ΚΕΔΙΠΕΣ

InBusinessNews  15/01/2020 19:02
Χρημ. Επίτροπος: Καταστρατήγηση όρου των συμφωνηθέντων για Εστία σε έγγραφα ΚΕΔΙΠΕΣ

Χρημ. Επίτροπος: Καταστρατήγηση όρου των συμφωνηθέντων για Εστία σε έγγραφα ΚΕΔΙΠΕΣ

InBusinessNews  15/01/2020 19:02

Καταστρατήγηση συγκεκριμένου όρου του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κυβέρνησης και τραπεζών για σκοπούς του σχεδίου «Εστία» σε έγγραφα της ΚΕΔΙΠΕΣ τα οποία έχουν υπογραφεί από εντάξιμους στο σχέδιο δανειολήπτες, έχει εντοπίσει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, σημειώνοντας ότι ήδη το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για διόρθωση της κατάστασης και αναμένει ότι θα εκδοθεί σύντομα σχετική οδηγία της ΚΕΔΙΠΕΣ προς την ΑΛΤΑΜΙΡΑ για τον σκοπό αυτό.

Σε ανακοίνωση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου αναφέρεται ότι το μνημόνιο συναντίληψης προβλέπει για περιπτώσεις όπου το συνολικό ποσό Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης αποδειχθεί λανθασμένο, μετά από απόφαση Δικαστηρίου ,ή σχετικής αρχής νοουμένου ότι Συμμετέχουσα έχει κάνει αποδεκτή τη δεσμευτικότητα της απόφασης της, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα μειώνει το ποσό των αναδιαρθρωμένων δανείων με την πιο κάτω σειρά:  (α) το αναδιαρθρωμένο παγοποιημένο δάνειο, (β) το αναδιαρθρωμένο εναπομείναν δάνειο και (γ) το αναδιαρθρωμένο δάνειο κύριας κατοικίας.

«Δυστυχώς, έχει διαπιστωθεί καταστρατήγηση του πιο πάνω όρου σε έγγραφα της ΚΕΔΙΠΕΣ, τα οποία υπεγράφησαν από εντάξιμους στο αναφερθέν  Σχέδιο ή  εντάξιμοι στο Σχέδιο καλούνται να υπογράψουν για σύσταση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης πριν αυτή αποσταλεί στο Υπουργείο Εργασίας», προστίθεται.

Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο το εν λόγω έγγραφο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του και αναφορικά με την απόσυρση αγωγών ή ανταπαιτήσεων ή παραπόνων, προβλέπει ότι «σε περίπτωση που εκκρεμούν οποιεσδήποτε αγωγές/ανταπαιτήσεις από εσάς εναντίον της ΣΕΔΙΠΕΣ και /ή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε σχέση με τις υπό αναδιάρθρωση χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις και/ή οποιαδήποτε διαδικασία παραπόνου ή διαμεσολάβησης ή άλλη παρόμοια και /ή συναφής διαδικασία αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί ανεπιφύλακτα πριν ή ταυτόχρονα με την υλοποίηση της Προσφοράς».

«Είναι φανερό από τη σύγκριση των πιο πάνω όρων, ότι τα έγγραφα της ΚΕΔΙΠΕΣ συνιστούν σαφή καταστρατήγηση του Μνημονίου, αλλά και της εξαγγελίας της Κυβέρνησης, όπως προκύπτει από τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών», αναφέρεται.

Το γεγονός αυτό, προστίθεται, «δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους δανειολήπτες».

Επιπρόσθετα, συνεχίζει η ανακοίνωση, «φρονούμε ότι η ισχυριζόμενη πιεστική επιμονή λειτουργών της ΑΛΤΑΜΙΡΑ να καλούν εντάξιμους να υπογράψουν τα έγγραφα αυτά, είναι εντελώς αντιπαραγωγική και δημιουργεί αχρείαστη ανησυχία στο σύστημα».

«Είναι προφανές ότι, η διαπιστωθείσα αυτή κατάσταση θα πρέπει να διορθωθεί τάχιστα, για αποφυγή ταλαιπωρίας των ενδιαφερομένων», αναφέρεται.

Προστίθεται οτι «είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ήδη το Υπουργείο Οικονομικών «λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για διόρθωση της κατάστασης αυτής και αναμένω ότι θα εκδοθεί σύντομα σχετική οδηγία της ΚΕΔΙΠΕΣ προς την ΑΛΤΑΜΙΡΑ για τον σκοπό αυτό».

Παράλληλα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες να αποφεύγουν την υπογραφή των κατά τα ανωτέρω αποκλινόντων από το Μνημόνιο συμφωνητικών εγγράφων και να υπογράφουν μόνο έγγραφα τα οποία δεν περιλαμβάνουν το πιο πάνω επίμαχο όρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας