Ελληνική: Τι πρέπει να ξέρετε για την προστασία των καταθέσεων

InBusinessNews  10/01/2020 17:12
Ελληνική: Τι πρέπει να ξέρετε για την προστασία των καταθέσεων

Ελληνική: Τι πρέπει να ξέρετε για την προστασία των καταθέσεων

InBusinessNews  10/01/2020 17:12

Ενημερωτικό δελτίο με αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων απέστειλε η Ελληνική Τράπεζα.

RELATED ARTICLES


Στο δελτίο σημειώνεται ότι οι καταθέσεις της Ελληνικής Τράπεζας προστατεύονται από: Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ)

€100.000 ανά καταθέτη
Το όριο προστασίας ανέρχεται στα €100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει περισσότερες καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, τότε όλες οι καταθέσεις του στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα «ενοποιούνται» και το σύνολο υπόκειται στο όριο των €100.000.

Σε περίπτωση που διατηρεί κοινό λογαριασμό με άλλο(-α) πρόσωπο (-α), τότε το όριο των €100.000 ισχύει για κάθε καταθέτη χωριστά.
Η περίοδος αποζημίωσης σε περίπτωση πτώχευσης του πιστωτικού ιδρύματος είναι επτά εργάσιμες ημέρες και νόμισμα της αποζημίωσης είναι το ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.centralbank.cy/el/deposit-guarantee-investors-compensationschemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-otherinstitutions-scheme

Διευκρινίζεται ότι αν μια κατάθεση δεν είναι διαθέσιμη επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, το ΣΕΚ (σύστημα εγγύησης καταθέσεων) καταβάλλει αποζημίωση στους καταθέτες. 

Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο με ποσό ύψους €100.000 ανά πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο κάλυψης. 

Εάν, για παράδειγμα, ένας καταθέτης διατηρεί λογαριασμό ταμιευτηρίου με €90.000 και τρεχούμενο λογαριασμό με €20.000, θα αποζημιωθεί μόνο για €100.000. 

Κατά τον υπολογισμό του ποσού προς αποζημίωση από το ΣΕΚ, θα λαμβάνονται υπόψη/ συμψηφίζονται τυχόν υποχρεώσεις σας έναντι της Ελληνικής Τράπεζας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τη σύμβασή σας με την Ελληνική Τράπεζα και τις διατάξεις Αμοιβαίας πίστωσης και συμψηφισμού στον περί Πτώχευσης Νόμο. 

Σημειώνεται ακόμα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. καταθέσεις από συναλλαγές επί ακινήτων που αφορούν ιδιωτικές κατοικίες και καταθέσεις που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς οι οποίες ορίζονται στους Κανονισμούς), οι καταθέσεις προστατεύονται για ποσά πέραν των €100.000. 

Εξάλλου, σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το όριο των €100.000 ισχύει για έκαστο καταθέτη. Οι καταθέσεις σε λογαριασμό του οποίου είναι δικαιούχοι δύο ή περισσότερα πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως εταίρων προσωπικής εταιρείας, ένωσης ή οντότητας παρόμοιου χαρακτήρα, χωρίς νομική προσωπικότητα, ενοποιούνται και θεωρούνται ως κατάθεση ενός καταθέτη, για τον υπολογισμό του ορίου των €100.000.

Αποζημίωση 
Το αρμόδιο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων είναι το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, Τηλ. 22714100, https://www.centralbank.cy/el/deposit-guaranteeinvestors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme. 

Το ΣΕΚ θα αποζημιώσει για τις καταθέσεις μέχρι το ύψος των €100.000 εντός 7 εργάσιμων ημερών το αργότερο. Σε περίπτωση που δεν έχει επιστραφεί το ποσό εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, τότε οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το ΣΕΚ, διότι μπορεί να λήξει η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να απαιτηθεί αποζημίωση.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Όλες οι καταθέσεις του κοινού και των επιχειρήσεων καλύπτονται εν γένει από το ΣΕΚ. Οι εξαιρέσεις ορισμένων καταθέσεων αναφέρονται στο δικτυακό τόπο του ΣΕΚ. Η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει επίσης τους καταθέτες, εφόσον το ζητήσουν, αν καλύπτονται ή όχι ορισμένα προϊόντα. Εάν καλύπτονται οι καταθέσεις, η Ελληνική Τράπεζα το επιβεβαιώνει επίσης στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας