Αυξήθηκε ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο

InBusinessNews  20/11/2019 13:00
Αυξήθηκε ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο

Αυξήθηκε ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο

InBusinessNews  20/11/2019 13:00

Αύξηση 4% παρουσίασε σε τριμηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο του 2019 το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών, φτάνοντας στα €5,68 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με €5,48 δις τον Ιούνιο του 2019. 

RELATED ARTICLES


 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Κεντρική Τράπεζα, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 160 τον Ιούνιο 2019 σε 166 τον Σεπτέμβριο 2019.
 
Το συνολικό ενεργητικό για την υπό αναφορά περίοδο αποτελείτο από μετοχές και συναφείς τίτλους με €3,35 δις, μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (περιλαμβανομένων και πάγιων στοιχείων) ύψους €1,13 δις, καταθέσεις και δάνεια €452 εκατ, χρεόγραφα €452 εκατ. και λοιπά στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων χρηματιστηριακών παραγώγων) ύψους €209 εκατ.
 
Το συνολικό παθητικό αποτελείτο από μετοχές/μερίδια με €4,74 δις, δάνεια ύψους €789 εκατ και λοιπές υποχρεώσεις ύψους €154 εκ. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας