Ελληνική Τράπεζα: Νέοι εξωτερικοί ελεγκτές για το 2021

  04/11/2019 18:05
Ελληνική Τράπεζα: Νέοι εξωτερικοί ελεγκτές για το 2021

Ελληνική Τράπεζα: Νέοι εξωτερικοί ελεγκτές για το 2021

  04/11/2019 18:05
Σύμφωνα με τη νομική της υποχρέωση για εναλλαγή των υφιστάμενων Εξωτερικών Ελεγκτών της, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») διενήργησε πρόσφατα ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών για το διορισμό νέων Εξωτερικών Ελεγκτών για το Οικονομικό Έτος 2021. 

RELATED ARTICLES

 
Η σχετική διαδικασία διεξήχθη υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών της, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ και Hellenic Alico Life Insurance Company Limited.
 
Μετά την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών, τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Τράπεζας και κάθε μίας από τις θυγατρικές της εταιρείες ενέκριναν την εισήγηση για διορισμό της Ernst & Young Cyprus Ltd  ως Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών για το Οικονομικό Έτος 2021.
 
Η απόφαση αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των Εποπτικών Αρχών και των μετόχων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.
 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας