Τρ. Κύπρου: Ολοκλήρωση πώλησης CNP για €97,5 εκατ.

  07/10/2019 14:33
Τρ. Κύπρου: Ολοκλήρωση πώλησης CNP για €97,5 εκατ.

Τρ. Κύπρου: Ολοκλήρωση πώλησης CNP για €97,5 εκατ.

  07/10/2019 14:33
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2019, η BOC Holdings ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της ύψους 49.9%, στη συγγενή εταιρία CNP Cyprus Insurance Holdings Limited («CNP CIH»), το οποίο είχε αποκτηθεί ως μέρος της εξαγοράς ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας το 2013, στη CNP Assurances S.A. (τον «Αγοραστή»), που κατέχει το υπόλοιπο 50.1%, αφού έλαβε την απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια εποπτική αρχή. 
 
Η πώληση επιτρέπει στο Συγκρότημα να επικεντρωθεί στα κύρια περιουσιακά του στοιχεία και εμπίπτει στη στρατηγική του για δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Το Συγκρότημα θα συνεχίσει να προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω των εξολοκλήρου θυγατρικών ασφαλιστικών εταιριών του.   Το τίμημα πώλησης ύψους €97.5 εκατ. λήφθηκε κατά την ολοκλήρωση της πώλησης. 
 
Η πώληση έχει θετική επίδραση ύψους περίπου 30 μ.β.1 στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος. Μετά τη συμφωνία πώλησης τον Ιούνιο 2019, η επένδυση στη CNP CIH επαναμετρήθηκε στη συμφωνημένη τιμή, με αποτέλεσμα να προκύψει λογιστική ζημιά ύψους περίπου €26 εκατ. που αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας